Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Kiegészítő tananyagok a román nemzetiségi oktatáshoz

Kiegészítő tananyagok a román nemzetiségi oktatáshoz

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata egyik fő célja, hogy az óvodákban és az iskolákban minden eszközzel erősítse a román nyelvű nevelést-oktatást. Ennek alapján, készülhet el további 3 kiegészítő tananyag: a Magyar – román szakkifejezések szótára óvodapedagógusok számára, – alsó tagozatosok számára, valamint – felső tagozatosak és gimnáziumi évfolyamok számára, melyek magában foglalják az óvodai nevelés egyes területeihez, illetve az iskolai oktatás minden tantárgyához kapcsolódó szakkifejezéseket.
Mindkét kötet az MROÖ pedagógiai munkacsoport közreműködésével készült el, mely munkacsoport vezetője Dr. Simon Istvánné volt. A művek felelős kiadója és egyben finanszírozója a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata.
Reményeink szerint a Szakkifejezések Gyűjteménye segédlet elősegíti azt, hogy a gyermekek, tanulók igen változatos nyelvismerete lehetőség szerint homogénebb szintre kerüljön ezáltal, nyelvismeretük, szókincsük, beszédkészségük fejlődjön, hozzájárulva ezzel a román nyelv tanulásához és tanításához.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak eme törekvésnek a megvalósításához!

 

image001 image002 image003 image004

...megosztás