Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Megjelent a REGIO

Megjelent a REGIO 2020. évi 1. száma, a teljes lapszám ITT olvasható

 

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.  

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

TARTALOMJEGYZÉK

TÁRSADALMI FOLYAMATOK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR SZÓRVÁNYBAN

Tátrai Patrik: A kárpátaljai magyar szórvány kutatása (Bevezetés)

Tátrai Patrik, Molnár József: Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben

Kovály Katalin, Ferenc Viktória: „Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban

Tátrai Patrik, Erőss Ágnes, Kovály Katalin: „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban

Erőss Ágnes: Akik maradtak: pillanatfelvétel az otthon maradt közösségekről a kárpátaljai magyar szórványban

NEMZETPOLITIKA A KÖLTSÉGVETÉSEKBEN

Bányai Barna: Magyarország határon túli magyarokat érintő támogatáspolitikájának átalakulása 2010–2018 (I. rész)

KRITIKA

Magyarosi Sándor: Meglátni a katonát (Révész Tamás: Nem akartak katonát látni? – A magyar állam és hadserege 1918-1919-ben. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019.)

Juhász Andrea: „A sajátunkká képzelt kaland izgalma” (Kántor Lajos–Láng Gusztáv: Száz év kaland. Erdély magyar irodalmáról (1918–2017). szerk., Dávid Gyula, Csíkszereda: Bookart, 2018.)

Lovra Éva: Rekonstruált (poszt)jugoszláv valóság – irodalmi térképzetek  (Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom terei: A (poszt)jugoszláv magyar irodalom és a téralapú közösségi identitáskonstrukciók viszonya a sajtóban (1945–2010). Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2019. 386 oldal)

...megosztás