Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának véleményét Kissné Köles Erika szószóló mondta el

Az Országgyűlés  Nemzetiségi Bizottságának véleményét Kissné Köles Erika szószóló mondta el

Az Országgyűlés a mai ülésnapon, éjszakába nyúlóan, nemzetiségi napirendként tárgyalja a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló T/10098. számú törvényjavaslatot.

Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért előadóként ismertette a bizottság véleményét e törvényjavaslat általános vitájában.

Felszólalásában hangsúlyozta, hogy napjainkban a kulturális intézményekben folyó munkában az eredmény-orientáltság jelentősen nagyobb szerepet kap, mint a korábbi évtizedekben. A kulturális terület is menedzser típusú munkatársakat kíván.
Kiemelte, hogy a nemzetiségi önkormányzatok egyik alapvető feladata a kulturális önigazgatás megvalósítása. Ennek keretében a nemzetiségi önkormányzatok részt vehetnek a nemzetiséghez tartozó személyek kulturális ellátásának segítésével összefüggő állami és önkormányzati feladatok végrehajtásában, egyes nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyekben véleményezési, egyetértési joggal élhetnek, valamint jogosultak nemzetiségi kulturális intézmény létesítésére, fenntartására, más által létesített kulturális intézmény fenntartói jogának, illetve kulturális feladat ellátásának átvételére.
Ugyanakkor vannak olyan települések, területek, ahol tradicionálisan élnek az egyes nemzetiségekhez tartozók, de nem rendelkeznek helyben nemzetiségi szervezetekkel. A nemzetiségi hagyományok, a nemzetiségi kultúra ápolása ugyanakkor ezeken a helyeken is fontos. Fel kell tehát vállalnia a többségi társadalmat kiszolgáló kulturális intézményeknek a nemzetiségi tartalmak, különféle nemzetiségi néphagyományt őrző tevékenységek, zenei vagy folklór csoportok működésének támogatása, nemzetiségi tartalmú rendezvények szervezése, esetlegesen egy-egy nemzetiségi vonatkozású kiállítás lehetőségét is.
A Bizottság álláspontja, hogy a nem-nemzetiségi fenntartású intézményekben is biztosítani kell a kulturális tartalmak között a nemzetiségi tartalmat. Kiemelten fontos, hogy a kulturális területen munkát vállalók elhivatottsága, szakmai tudása, a nemzetiséghez való lojalitása minél magasabb legyen.
A Bizottság támogatta a törvényjavaslat elfogadását, pro és kontra érveket is felhozott a jogviszony átalakulása kapcsán. A munkaszerződés alapján történő foglalkoztatás rugalmasabb a bértáblához kötött statikus közalkalmazotti jogviszonyhoz képest, a munkajogi jogviszony a munkavégzés minőségéhez igazodó béremelést vagy bérdifferenciálást könnyebben alkalmazható folyamattá teszi. Jobban képes igazodni a munkaerőpiac változásaihoz, munkaerő-piaci igényekhez, a munkaszerződések alapján történő foglalkoztatás ezek alapján lényegesen előnyösebb. A Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítására vonatkozó tárgyalások során több esetben kifejezte, hogy a nemzetiségi fenntartású intézményekben előnyösebbnek tekinti a munkaszerződés alapján kötött jogviszony szerinti foglakoztatást. A közalkalmazotti bérbesorolási osztályokat szabályozó bértábla 2008 óta nem változott, nem tesz lehetővé a bérezésben jelentős mozgásteret és minőségi munkavégzés esetén differenciált bérezést, nem ad lehetőséget béremelésre, bérfejlesztésre.
A Bizottság támogatja a törvényjavaslat elfogadását.

 

image001

...megosztás