Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

„A magyarországi németek elmúlt 100 éve”

Eiler Ferenc és Tóth Ágnes szerkesztésében megjelent „A magyarországi németek elmúlt 100 éve” című tanulmánykötet a Társadalomtudományi Kutatóközpont és az Argumentum Kiadó gondozásában.

A könyv a magyarországi németek történelmének elmúlt 100 évét tárgyalja, mégpedig annak egy eddig kevéssé kutatott aspektusára, a helyi szintre, a hétköznapok világára koncentrálva. A tanulmányok a következő témakörök egy-egy metszetét vizsgálják: miként viszonyultak a különböző kormányzatok, a közigazgatás, valamint a titkosszolgálatok a németek politikai aktivitásához, a magyarországi német szervezetek mobilizációs kísérleteihez, a német fiatalok megszervezésére irányuló törekvéseihez. Hogyan jellemezhetők az egyházak és a német kisebbség kapcsolata, az anyanyelvi oktatás gyakorlati megvalósítása, a kitelepítés és a malenkij robot kérdései, valamint az 1989/1990-et követő újrakezdés? Az elemzések rendre visszatérő megállapítása, hogy az olykor egyértelműen „kisebbségbarátnak” vagy éppen „kisebbségellenesnek” tűnő rendelkezések gyakorlatba való átültetésének alaposabb vizsgálata a szereplők olyan mozgatórugóit is feltárja, amelyek a téma iránt érdeklődő olvasót az első pillanatra talán egyértelműnek tűnő kép árnyalására késztethetik.

Eiler Ferenc; Tóth Ágnes (szerk.): A magyarországi németek elmúlt 100 éve: Nemzetiségpolitika és helyi közösségek. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, Argumentum Kiadó (2020)

 

A kötet kedvezményesen megvásárolható az Argumentum Kiadó webáruházában

...megosztás