Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

KÜZDELEM A KORONAVÍRUS ELLEN

KÜZDELEM A KORONAVÍRUS ELLEN:

A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ajánlása nemzetiségi óvodák óvodapedagógusainak otthoni munkavégzésre

–    Csoportdokumentumok vezetése (naplóban az elvégzett tevékenységek értékelése, pedagógiai reflexió, nevelőmunka értékelése, következő időszak nevelési terveinek elkészítése, nyelvi nevelési feladatok tervezése a mindennapi tevékenység során, nyári napirend megírása stb.)

–    Következő nevelési év éves terveinek, tematikus terveinek előkészítése

–    Ahol magyarul folyik a dokumentáció, ott át lehet állni a német nyelvűre, ennek kidolgozása

–    Óvodai vagy csoport projektek, témák, állomásokon végzett tevékenységek kidolgozása a német nyelvi tartalmak és a német nemzetiségi kultúra közvetítésére a következő nevelési év előkészítésére

–    Anyaggyűjtés témák feldolgozásához, egyéni repertoár bővítése mindkét nyelven (dalok, versek, mondókák, mesék, játékötletek stb.)

–    Folyamatban lévő önértékelés, intézményi önértékelés feladatainak ellátása

–    Az önértékelésekhez kapcsolódó önfejlesztési tervben kitűzött feladatok ellátása (pl. önképzés, szakirodalom tanulmányozása, online továbbképzésen részvétel)

–    Felkészülés a 2021-es év minősítési feladataira

–    Intézményi igény és elégedettségméréshez kérdőívek, interjú kérdések összeállítása

–    Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása, kiegészítése különös tekintettel a kétnyelvű nevelésre és a nemzetiségi tartalmakra (pl. Pedagógiai Program nemzetiségi részének átdolgozása a „Leitbild”
útmutatásainak és az „Unsere kindergarteneigene Konzeption” mintaprogram szellemében; saját csoportnapló készítése a kétnyelvű nevelés átlátható tervezésének érdekében)

–    Stratégiai dokumentumok átdolgozása, frissítése a jogszabályi változásoknak megfelelően (Pl. SZMSZ, Adatvédelmi szabályzat és szülői, dolgozói adatvédelmi nyilatkozatok)

–    Aktuális pályázatokon részvétel (pl. BMI Régiókon átívelő tapasztalatcsere támogatására – Ausschreibung_Überregionaler Erfahrungsaustausch 2020.pdf; Helyi német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények felszerelésének támogatására-Ausschreibung_Ausstattung_Bildungseinrichtungen.pdf)

–    SWOT analízis segítségével az intézményi erősségek és fejlesztendő területek felmérése az intézményfejlesztéshez

–    Mitől nemzetiségi egy óvoda? Az intézmény nemzetiségi jellemzőinek elemzése, az intézmény nemzetiségi arculatának erősítése az UDPI szakmai ajánlásából válogatva a helyi sajátosságoknak megfelelően

–    Intézményi szakmai elvárások kidolgozása a pedagógusokkal szemben a nemzetiségi pótlék emelkedéséhez kapcsolódóan adódóan

–    Intézményi innovációként új munkaformákkal, módszerekkel való ismerkedés (pl. német mese nyelvi tehermentesítése, nemzetiségi tartalmak közvetítése nyitott tanulási formákkal, nyelvi tartalmak feldolgozása projekt módszerrel stb.)

–    Iskolaérettség elérését segítő feladatsor összeállítása a tanköteles korúaknak (ebbe bevonhatók a segítő szakemberek is)

–    Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részére (BTMN, SNI) egyéni fejlesztési terv készítése, az egyéni fejlesztéshez eszközök elkészítése)

–    Nyelvi neveléshez és hagyományápoláshoz saját készítésű foglalkozási eszközök készítése

–    Nyelvi neveléshez, szókincsfejlesztéshez célzott játékeszközök készítése

–    Tájékoztató anyag összeállítása leendő szülőknek az óvodában folyó munka bemutatására (PPT, Flyer készítése, eseményfotók összegyűjtése)

–    Szülők részére anyagok összeállítása az otthoni nevelés segítésére (pl. dal-, mese-, mondóka-, vers ajánló, fejlesztő feladatok gyűjteménye iskolába készülőknek.

...megosztás