Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Felhívás

Felhívás ötletpályázat benyújtására a

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKMŰ

elkészítésére

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából hirdet ötletpályázatot a MANK Nonprofit Kft. a Nemzeti Összetartozás Emlékműve elkészítésére vonatkozóan, a pályázat benyújtásának határideje 2020. május 22.  

A pályázat olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri emlékmű létrehozására vonatkozik, amely módot ad a nemzeti összetartozás centenáriumára való méltó megemlékezésre.
Az emlékmű megvalósítása lehetőséget teremt arra, hogy az alkotók a képzőművészet eszközeivel fogalmazzák meg a nemzeti összetartozás jelenségét. Bár a trianoni békediktátum a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye, a magyarság azonban száz év és két diktatúra alatt is megőrizte vezető szerepét a Kárpát-medencében. Az elmúlt száz év nyolc részre vágott történelme nem az eltűnésről szólt, hanem a nemzeti élni akarásról és a nemzeti összetartozásról, ahogyan az Alaptörvény a legmagasabb szinten rögzíti a nemzeti összetartozás értékét.
Az emlékmű egyaránt lehet a trianoni békediktátum, mint a Magyarországot megcsonkító és szétszabdaló történelmi esemény allegorikus ábrázolása és kapcsolódhat a magyarság nemzettudatának szimbólumvilágához, a történelmi Magyarország attribútumaihoz.
Az emlékmű a jelen kor befogadója számára érvényes narratíva segítségével megfogalmazott figuratív vagy allegorikus elemet, illetve elemeket is megjeleníthető térbeli kompozíció, ahol a művészeti mondanivalónak a magyar nemzet egységének, erős nemzettudatának és fennmaradni akarásának üzenetét kell hordoznia.

 

A pályázaton referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző képzőművészek és iparművészek indulhatnak. Építészmérnök, vagy építőművész közreműködése a Szent György téri helyszín esetében kötelező, egyéb helyszínen javasolt.

 

Az emlékmű lehetséges helyszíne Budapest I. kerülete (Szent György tér, Vérmező) vagy olyan vidéki helyszín, ahol a művészeti mondanivaló topográfiai, történelmi kontextusba is helyezhető.

 

A pályamű részét képezi:

  • jól értelmezhető, műszaki ábrázolással készített tervdokumentáció és művészi vázlat több nézetből; az emlékmű elhelyezésére szolgáló helyszínrajz és utcakép, a javasolt kertészeti, terepalakítási beavatkozások ábrázolásával,
  • a környezetbe illesztett térbeli látványterv (számítógépes modell),
  • az emlékmű leírása a művészi koncepció ismertetésével, az emlékmű műszaki leírásával és a kivitelezés menetével.

 

A pályamű benyújtását követően a pályáztatás második szakaszában a szakmai zsűri véleménye szerint a Kiíró a tervdokumentációk alapján alkalmasnak ítélt pályaművekről elkészített, életnagyságú figuráig 1:5 méretarányú, életnagyság fölött 1:10 méretarányú modelleket kér be, amelyeket a pályáztatás első szakaszában benyújtott pályaművel kiegészítve ismételten szakmai zsűri elé bocsát. A szakmai zsűri véleményéről és javaslatáról tájékoztatja a Kiírót, aki ezt követően hozza meg döntését a leendő emlékmű felállításával kapcsolatban, és amelyről írásban értesíti a pályázókat. A modellek elkészítéséért a felkért művészek bruttó 250.000.- Ft díjban részesülnek. A felkért építészmérnök, vagy építőművész közreműködők, akik a 2. forduló során közreműködnek, bruttó 200 ezer forintos díjat kapnak.

 

Az első három helyezett 600, 500 és 400 ezer forintos díjazásban részesül. Az eredményről a Pályázókat a Kiíró e-mailben értesíti 2020. szeptember 15-ig.
Az emlékmű műfaja: térplasztika, építmény.

Anyaga: márvány, üveg, bronz, nemesacél, kő vagy más tartós anyag.
További részletek:

https://alkotomuveszet.hu/felhivas-otletpalyazat-benyujtasara-a-nemzeti-osszetartozas-emlekmu-elkeszitesere-vonatkozoan/

Üdvözlettel:

Takács Erzsébet
kommunikációs vezető

MANK Magyar Alkotóművészeti

Közhasznú Nonprofit Kft.
M +36 20 420 70 22
erzsebet.takacs@alkotomuveszet.hu
www.alkotomuveszet.hu

...megosztás