Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Állásfoglalás

1/2020. számú elvi állásfoglalás a zsámbéki öregtemető (Neufriedhof) nemzetiségi kulturális értékeinek megőrzésével kapcsolatban

 

A zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) helyzetével összefüggésben Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi ombudsmanhelyettes 1/2020. számú elvi állásfoglalásában rögzítette a nemzetiségi kulturális értékek megőrzésének szükségességét, feltárta az irányadó jogszabályi hátteret, és javaslatot tett a magyarországi nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős temetőkről, sírhelyekről, sírjelekről szóló országos adatbázis elkészítésére.

A nemzetiségi biztoshelyettes egy panaszbeadványból értesült a zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fenntartásával kapcsolatos nehézségekről. A panaszos jelzése szerint a temetőben végzett munkálatok a sírok bedőlésének és megsemmisülésének veszélyével jártak. A vizsgálat során írásban megkeresett illetékes hatóságok válaszai, a helyszíni látogatás keretében szerzett személyes tapasztalatok, valamint a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, továbbá a temető tulajdonosának képviseletében a Zsámbéki Római Katolikus Egyházközség plébánosával folytatott megbeszélés képezte az elvi állásfoglalás alapját.

A temetőknek, temetkezési helyeknek kiemelt jelentőségük van a nemzetiségi származású személyek identitásának megőrzésében és a nemzetiségek kulturális, történeti, vallási hagyományai, épített és tárgyi emlékei továbbörökítésében. A zsámbéki német nemzetiségi közösség számára a Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fontos kapcsolatot jelentett és jelent a település és a Németországba kitelepített több ezer ember és leszármazottja között. A kapott információk szerint az Öregtemetőben hozzátartozók hiányában számos sír, valójában a teljes temető gondozása, a sírhelyek őrzése, megóvása kizárólag a fenntartóra hárul, amely egyre nehezebb feladatnak bizonyul.

A nemzetiségi temetők, temetőrészek, sírhelyek és sírjelek akkor is a kulturális örökségünk részei, ha nem állnak műemléki védettség vagy helyi védelem alatt. A hazai nemzetiségi közösségek kultúrája olyan hozzáadott értéket jelent napjainkban is, amelynek felkutatása, dokumentálása és megőrzése, a jövő nemzedékek számára való átadása közös felelősség. A zsámbéki Öregtemetőben tapasztalható problémák kezelésére is csak az érintett szervek együttműködésével, közös felelősségvállalásával kerülhet sor. Az elvi állásfoglalás kiemelt célja, hogy megfelelő, egyben hatékony párbeszéd alakuljon ki a Sváb Öregtemető fenntartásáért, értékeinek megőrzéséért felelős állami és egyházi szereplők, illetve a német nemzetiségi közösség kulturális értékeinek, tárgyi emlékeinek fennmaradásában érintett felek között.

Az elvi állásfoglalással érintett téma összetettségére és országos jellegére tekintettel a biztoshelyettes felkérte az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét valamint a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságát, hogy fontolja meg egy olyan adatbázis elkészítését, amely a magyarországi nemzetiségi temetők, illetve a nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős sírhelyek, sírjelek adatait tartalmazza és mindenki számára hozzáférhető.

Az elvi állásfoglalás teljes terjedelmében elolvasható az alábbi oldalon:

http://nemzetisegijogok.hu/documents/2657648/3223677/1_2020+elvi+%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s+-+A+zs%C3%A1mb%C3%A9ki+sv%C3%A1b+%C3%B6regtemet%C5%91+%28Neufriedhof%29+nemzetis%C3%A9gi+kultur%C3%A1lis+%C3%A9rt%C3%A9k%C3%A9nek+meg%C5%91rz%C3%A9s%C3%A9vel+kapcsolatban.pdf/f6f5a2ce-0fb3-3c29-64c5-cc9e946f7e00?version=1.0

...megosztás