Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Fontos tanulmányokkal megjelent a REGIO 2019/3. száma

Fontos tanulmányokkal megjelent a REGIO 2019/3. száma

A TARTALOMBÓL:

MINERVA

François Grin: A kulturális sokféleség áráról

 

DIVERZITÁS

Csata Zsombor: Az etnikai polarizáció és a jólét összefüggései Erdélyben

 

TRANSZNACIONÁLIS MOBILITÁS

Durst Judit: Transzmigránsok vagy vándormunkások? Az alacsony iskolázottságú észak-magyarországi szegények egzisztenciális mobilitása és transznacionalitás korlátai

 

Árendás Zsuzsanna, Katona Noémi, Messing:

A transznacionális mobilitás hatásai a magyarországi családokra és gyerekekre: fókuszban a hazatérő gyerekek iskolai reintegrációjával kapcsolatos pedagógus-perspektívák

 

Kovács Nóra:

Transznacionális migráns vállalkozók gyermekgondozási stratégiái a gondozók tükrében: kínai gyerekek magyar otthonokban

 

Neumann Eszter:

„Ha van egy kritikus tömeg”. Felsőoktatási célú mobilitás Magyarországról Angliába

 

 Papp Z. Attila, Kovács Eszter, Kováts András:

Az új magyar diaszpóra intézményesülése – Hétvégi magyar iskolák az Egyesült Királyságban

 

PROFILKÉP

Kulcsár Beáta: Szerepek változó uralmi helyzetekben: Vaiszlovich Emil ábrázolása magyar és román szövegekben

 

KITEKINTŐ

Szilágyi Imre: Déli szomszédaink és az I. világháború végének századik évfordulója, a területi gyarapodás megünneplése

 

KRITIKA

Barát Bence: Magyar futball – magyar fátum? Borsi-Kálmán Béla: Pszeudo-fociesszék. Széljegyzetek a futball, a politika és az irodalom határvidékéről. Budapest: L’Harmattan, 2018.

 

Pintz Katalin:

Puskás Julianna hagyatéka – Hivatás és identitástudat az amerikai magyar közösségek szolgálatában. Puskás Julianna – Kovács Ábrahám: Amerikai magyar református lelkészek életútja adattári rendszerben 1891–2000. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 293 oldal

 

Kovács Eszter:

Fiatalok politikához való viszonya a konszolidálódó demokráciában. Sólyom Andrea: Erdélyi fiatalok politikai kultúrájáról. Beau Bassin: Globe Edit, 2018.

...megosztás