Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

NEMZETISÉGI PEDAGÓGUS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

NEMZETISÉGI PEDAGÓGUS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 2019/2020

 Az ÖSZTÖNDÍJAS NEMZETISÉGI PEDAGÓGUSHALLGATÓK I. KONFERENCIÁJA  keretében 2019. szeptember 19-én az Országház felsőházi termében került sor a 2019/20-as tanév nemzetiségi pedagógushallgatóit támogató ösztöndíjprogram nyilvános kihirdetésére.

Az első éves nemzetiségi óvodapedagógusok-hallgatók részére 2018 decemberében alapított ösztöndíjat a MNOÖ a társ nemzetiségek országos önkormányzataival együttműködve 2019 áprilisában a felsőbb évfolyamokra és a nemzetiségi tanító és tanárképzés első évfolyamos hallgatóira is kiterjesztette. Az ösztöndíj pénzügyi forrását a Miniszterelnökség biztosítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével. Célja a nemzetiségi pedagógus-utánpótlás támogatása.

Az ösztöndíjra a a nemzetiségi pedagógusképzésben résztvevő felsőoktatási intézmények első-, másod- és harmadévfolyamos nappali, esti/levelező munkarendben, alapszakon vagy szakirányú továbbképzésben résztvevő nemzetiségi óvodapedagógus, elsőévfolyamos nemzetiségi tanító és nemzetiségi tanár szakos, magyar állampolgárságú hallgatói nyújthatnak be pályázatot 2019. szeptember 20. és október 9. között papíralapon ÉS elektronikusan (nemzetisegiosztondij@udpi.hu, UDPI Budapesti Irodája 1062 Bp, Lendvay u. 22.) a pályázati felhívásban található igénylőlapon a mellékletekkel együtt. További részletek és a pályázati felhívás megtalálható, letölthető az MNOÖ és a társ nemzetiségek (szlovák, horvát, szerb, román, roma) országos önkormányzatainak honlapján.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, aktív hallgatói jogviszony mellett. Első éves hallgatók esetében az első szemeszterben egységesen 60 000 f/hó nettó összeget jelent, a továbbiakban tanulmányi eredménytől függően nappali és esti/levelező hallgatók számára differenciáltan 75 000 – 15 000 Ft/hó.

Az Ösztöndíjas Nemzetiségi Pedagógushallgatók I. Konferenciájának előadásairól a Barátság folyóirat következő számában részletesen beszámolunk, honlapunkon a sajtóközleményben tájékoztatunk róla.

SAJTÓKÖZLEMÉNY: MNOÖ Ösztöndíjas Nemzetiségi Pedagógushallgatók I. Országos Konferenciája

 

KOZOS FOTO KONFERENCIA 1 2 3

...megosztás