Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

az MNOÖ hírlevele (Választások 2019) / Rundbrief der LdU (Wahlen 2019)

image

 a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

HÍRLEVELE

Nemzetiségi önkormányzati választások

RUNDBRIEF

der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen über die

Wahl der Nationalitätenselbstverwaltungen

2019. október 13-án választjuk meg a települési, megyei, illetve fővárosi német nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata képviselőtestületeit.

Az a választópolgár, aki már regisztrált, vagy aki legkésőbb 2019. szeptember 27-éig kéri felvételét a német nemzetiségi választói névjegyzékbe, a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében 3 vagy 5 jelöltre, a megyei, illetve fővárosi testületek esetében területi listára, az országos önkormányzat kapcsán pedig országos német listára szavazhat.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 47 tagját egységes lista alapján választjuk meg.

A helyi és a nemzetiségi önkormányzati választásokra egyidejűleg kerül sor. A választópolgár valamennyi szavazatát ugyanazon szavazóhelyiségben adhatja le.

FIGYELEM: A német nemzetiségi választás szavazólapjai ZÖLD színűek. Fontos, hogy a leadott szavazat csak abban az esetben lesz érvényes, ha a ZÖLD szavazólapokat a ZÖLD borítékba tesszük, és azt gondosan lezárjuk. Ennek elmulasztása esetén a voks érvénytelen.

A szavazatok 6.00 és 19.00 óra között adhatók le a postai úton megküldött értesítésben megjelölt szavazókörben.

 

 

 

Bei den Wahlen der deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen am 13. Oktober 2019 werden die Körperschaften der örtlichen, Komitats- bzw. hauptstädtischen ungarndeutschen Selbstverwaltungen, sowie die Körperschaft der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen gewählt.

Wahlberechtigte Staatsbürger, die bereits in das ungarndeutsche Wählerregister aufgenommen wurden oder ihre Aufnahme spätestens bis zum 27. September 2019 beantragen, können bei den örtlichen Wahlen für 3-5 Kandidaten stimmen. Für die Regionalwahlen gibt es eine regionale Liste, für die Landeswahlen eine Landesliste, für die die wahlberechtigten ungarndeutsche Staatsbürger ihre Stimmen abgeben können.

Die 47 Mitglieder der Vollversammlung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen werden anhand der einheitlichen Landesliste gewählt.

Die Wahlen der Nationalitätenselbstverwaltungen erfolgen mit den Kommunalwahlen auf Orts- und Regionalebene gleichzeitig. Wahlberechtigte können all ihre Stimmen in demselben Wahllokal gleichzeitig abgeben.

WICHTIG: Die Wahlzettel der Nationalitätenwahlen sind GRÜN. Für eine gültige Stimmabgabe müssen diese GRÜNEN Wahlzettel auf jeden Fall in den dazugehörenden GRÜNEN Umschlag gelegt und sorgfältig abgeschlossen werden, sonst ist die Stimme ungültig.

Die Stimmabgabe erfolgt von 6:00 bis 19:00 Uhr in den in der postalisch zugesandten Benachrichtigung angegebenen Wahllokalen.

 

www.wahl2019.hu

A5_szórólap_0913.cdr

Facebook LdU/MNOÖ

YouTube LdU/MNOÖ

...megosztás