Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A tanévnyitó ünnepséggel egybekötve adták át a Nicolae Balcescu iskola felújított födémét Gyulán.

Átadták a Nicolae Balcescu iskola felújított födémét

Az átadást az intézmény tanévnyitó ünnepségével egybekötve tartották meg

A tanévnyitó ünnepséggel egybekötve adták át a Nicolae Balcescu iskola felújított födémét szeptember 2-án. A munkálatok költségeit az egyházi és nemzetiségi társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság támogatta 50 millió forinttal, így hosszú idő után sikerült kijavítani a balesetveszélyes födémet.

Az ünnepségen elsőként Czeglédiné Gurzó Mária intézményvezető köszöntötte a diákokat és a vendégeket, aki elmondta: hetven évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a román gimnázium, lehetőséget teremtve ezzel a hazai románság fiataljainak a szellemi felemelkedésre.

A tanévnyitón jelen volt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki beszédében köszöntötte az iskola tanulóit, tanárait és az ünnepségen résztvevő szülőket is.

A tantestületnek és a szülőknek címezve kiemelte: összefogás kell ahhoz, hogy magasszintű oktatás valósulhasson meg az intézményben, ahogy a most átadott felújításokhoz is kellett a kormány, a város vezetésének és az iskolának az összefogása.

 Kovács József országgyűlési képviselő hangsúlyozta: fontos, hogy egy nemzetiség őrizze meg önazonosságát, amelyet két úton lehet elérni, a templomban és az iskolában, hiszen a hit legalább olyan fontos az ember életében, mint a tudás.

A képviselő megköszönte a beruházásban közreműködőknek a segítséget, de külön köszöntetet mondott az igazgatónak, hogy felhívta a figyelmüket az iskolában fellépő problémára, valamint Kreszta Traján román nemzetiségi parlamenti szószólónak, akivel közösen járták ki az útját annak, hogy az iskola megkapja a szükséges összeget a felújításra.

Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében gratulált az iskola hetven éves fennállásához, majd hozzátette, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata kitűnő fenntartója a Nicolae Balcescu nevét viselő intézménynek, ráadásul két erős szövetséges is áll mellette: a kormány, amelynek támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg a felújítás, valamint Gyula önkormányzata.

 – Mindig számíthatnak ránk, hiszen a gyulai román közösség gyarapodása a város gyarapodása, az ő sikereik közös sikerek, az ő álmaik közös álmaink is – húzta alá a városvezető.

Kreszta Traján a szószólói intézményrendszer öt évvel ezelőtti megalkotását dicsérte, amely a fürdővárosban élő nemzetiségeknek is javára vált, hiszen az addig kapott támogatások többszörösét sikerült így kilobbizni.

A szószóló kiemelte azt is, hogy az MROÖ, a minisztérium és Gyula város önkormányzata együttes erővel igyekszik jobbá tenni a lehetőségeket a diákok számára, ennek eredményeként pedig növekedett az oktatási intézményekben a gyermekek létszáma.

 A köszöntők után néptáncelőadást tekinthettek meg a jelenlévők, majd Czeglédiné Gurzó Mária adott számvetést az elmúlt évek munkájáról, amely során kitért a mostani beruházásra is. Mint mondta, a munkálatokra a födém problémái miatt volt szükség, amely bizonyos helyeken már balesetveszélyes volt.

A terveket számos szakember bevonásával készítették el, végül acéllemezekkel és acélgerendákkal erősítették meg a födémet. A beruházás során kicserélték az elektronikai és vízhálózatot, valamint energiatakarékos lámpákat is felszereltek. A munkálatok így összesen mintegy ezer négyzetmétert érintettek.

A beszámoló után bemutatkoztak az általános iskola új diákjai, majd felvonultak a kilencedikesek. Az ünnepség Siluan Maniula püspök áldásadásával folytatódott, majd a fejlesztések megtekintésével és egy díszebéddel zárult.

Gyulai Hírlap 

Változik a polgármesteri fogadónap időpontja

Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Szent Miklós parkot

Megnyitották a tanévet az Erkel Ferenc gimnáziumban

Átadták a forgalomnak a Béke sugárúti körforgalmat

Tanévkezdési ajándékkal lepték meg a nagycsaládosokat

A Helyi Választási Bizottság tagjairól és több HÉSZ-módosításról is szó esett a gyulai képviselő-testület rendkívüli ülésén

Átvette Libor János-díját Csepreghy Tímea fogszakorvos

Lezárult a Gyulai Tankerületi Központ energetikai fejlesztése című projekt

Befejezik a félbehagyott beruházásokat a gyulai focipályán?

...megosztás