Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Díszpolgárt avattak Hajóson

Díszpolgárt avattak Hajóson

 

Negyedik díszpolgárát avatta a tizenegy éve várossá lett Hajós. A kitüntetett Czifra Jánosné tanítónő, a sváb néptánccsoport egyik alapítója lett.

Az új díszpolgárnak díszkíséret is járt, amivel igencsak meglepték a sváb néptánccsoport tagjai a 86 éves Márta nénit, akit az otthonától menettánccal kísérték a barokk kastélyig, ahol szombaton – a városnapi ünnepség nyitányként – tartotta ünnepi ülését az önkormányzat képviselő-testülete. Az elegáns díszteremben a sváb kórus műsorát követően Estókné Szalczer Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd felolvasta a testület határozatait az idei kitüntető címekről. Mint elhangzott: egy korábbi rendelet alapján háromévente adható díszpolgári cím és évente ítélhetik oda a „Hajós Városért” elismerést.

A mostani döntések osztatlan sikert arattak. A városvezetés díszpolgári címet adományozott Czifra Jánosné (Szöllősi Márta) számára a hajósi sváb nemzetiségi hagyományőrzés területén végzett több évtizedes, önzetlen munkájáért, nemzedékeket nevelő, kitartó néptáncoktatási és szervezőtevékenységéért.

– Köszönöm ezt a díjat, ami nem az enyém, hanem mindannyiunké, a táncosoké, akik között örömömre sok fiatalt is látok – szabadkozott a díj átvételét követő tapsvihar lecsendesedése után Márta néni, aki 1963 őszén kezdte el a tánccsoport szervezését.

– Az ünnepnapokon akkoriban gyakran vidékről jöttek fellépők és úgy gondoltuk, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni – mesélt később a kezdetekről a város új díszpolgára, akinek elsőként a két korábbi díszpolgár, Alföldi Albert népművelő és Bányai Gábor országgyűlési képviselő gratulált az elismeréshez.

Márta néni, aki sokak szeretett tanító nénije is volt, az ünnepség után idézte a kezdeteket. – Nem vagyok született hajósi, sem sváb, csak 1954-ben kerültem a településre, ami befogadott és otthonommá vált. A kezdetek így kicsit nehezebbek voltak. A fonóba eleinte házaspárok jártak, majd idővel a fiúk és lányok is jöttek, így szépen formálódott és összetartó közösség alakult ki – mondta el Czifra Jánosné, akinek irányításával generációk sora ismerte meg őseik táncait, dalait, amik közül nagyon sokat maga gyűjtött össze az idősebbektől.

Mint a méltatás során elhangzott: a tánccsoport igen hamar népszerű és idővel már ők kaptak felkéréseket vidéki szereplésekre. Márta néni munkáját olyan néprajzi szaktekintélyek is elismerték, mint Vásárhelyi László vagy dr. Wild Frigyes.

A harmonikás Mendler Ferencet is kitüntették

A „Hajós Városért” díjat az idei évben Mendler Ferenc harmonikás vehette át, aki egyedülálló hangszeres tudásával segítette a hajósi zenei kultúra fennmaradását. A klasszikus hajósi népi hangszer, a gombos harmonika kiemelkedő tehetségű művelője 1948-ban született Hajóson, és már óvodás korában megismerkedett a hangszerrel. Édesapja és idősebb testvére tanítgatták a dallamokra és a mesterfogásokra, s 11 éves korától már rendszeres szereplője volt a helyi rendezvényeknek. A hajósi tánccsoport alapítóinak egyike volt 56 évvel ezelőtt, és a tudását ma is szívesen továbbadja a fiataloknak.

Mendler Ferenc az ünnepséget követően, a kastély kertjében kerekedett spontán éneklés és táncolás során bizonyította azt is, hogy egy jó gombos harmonikás felér egy teljes zenekarral.

Anyagi elismerés is jár a díjakhoz

Estókné Szalczer Erzsébet az ünnepi ülésen arról is tájékoztatott, hogy a városi rendelet értelmében pénzjutalmak is járnak az elismerő oklevelek mellé. A díszpolgár 300 ezer, a „Hajós Városért” kitüntetett pedig 150 ezer forintot vehet át.

 

BAON.hu

...megosztás