Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Pályázati kiírás

Heinek Ottó díj – pályázati felhívás

Az MNOÖ Közgyűlése 2019. július 6-ai ülésén díjat alapított a tavaly elhunyt elnöke, Heinek Ottó emlékére. A díjat első alkalommal 2020 januárjában, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján megrendezésre kerülő Gálán adják át.

HEINEK OTTÓ DÍJ 2019

A díj célja a magyarországi német kutatók (max. 40 éves korig) támogatása, akiknek kiemelkedő doktori disszertációjukért, illetve tudományos publikációikért ítélhető oda a díj.

A díjat az MNOÖ Közgyűlése adományozza az Otto-Heinek-Nachwuchsförderung keretéből támogatandó projektek kiválasztására alakult munkacsoport javaslata alapján.

A díj átadására legfeljebb kétévente a „Magyarországi Német Önkormányzatok Napja” keretében kerül sor.

A díjazottak nettó 200 ezer forint pénzjutalomban részesülnek. A díjazottak az adományozásról plakettet és oklevelet kapnak.

A díj magyarországi német kutatóknak ítélhető oda, aki Magyarországon vagy külföldön német vagy magyar nyelven 2017. január 1. után tette közzé,

– magyarországi német témát feldolgozó doktori disszertációját (PhD), vagy

– jelentős, magyarországi német témát feldolgozó tudományos publikációját.

 

A díjat csak a magyarországi német közösséghez tartozók kaphatják.
A jelölt egyénileg pályázik a doktori disszertáció vagy a tudományos publikáció benyújtásával.
A kiírást az MNOÖ Hivatala – a közgyűlési jóváhagyást követően – 2019. július 15-ig az MNOÖ online felületein és a Neue Zeitung-ban jelenteti meg.

A pályázatot 2019. augusztus 23. napjáig beérkezően a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalához postai úton és elektronikusan (pdf-formátumban) kell eljuttatni (MNOÖ Hivatala, 1537 Budapest, Pf. 348 ill. ldu@ldu.hu).

 

A pályázók kizárólag pályázatuk alapján kerülnek kiválasztásra.

Pályázati anyaghoz szükséges dokumentumok:

• táblázatos szakmai önéletrajz (német nyelven)
• a doktori disszertáció és annak konzulensi és opponensi értékelése ill. tudományos publikációknál lektori vélemény
• magyar nyelvű disszertáció vagy tudományos publikáció esetén német nyelvű absztrakt
• egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű kitekintés a német nemzetiségi kutatási területen tervezett jövőbeni tevékenységeiről (német nyelven)
• pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
• adatkezelési nyilatkozat.

 

YouTube

...megosztás