Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Értesítés működési és feladatalapú támogatáshoz felhatalmazó levél benyújtási kötelezettségről

image001

Értesítés működési és feladatalapú támogatáshoz felhatalmazó levél benyújtási kötelezettségről

 

Tisztelt Elnök Asszony / Elnök Úr!

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. melléklete (a továbbiakban: Melléklet) alapján folyósítandó működési és feladatalapú támogatásokat a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek települési és területi nemzetiségi önkormányzatai tekintetében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) kezeli.

A Melléklet Kiegészítő szabályok, 1. Általános szabályok e) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„e) E melléklet szerinti támogatások tekintetében a Kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése céljából a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzat köteles a beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni. Ennek elmulasztása esetén a miniszter a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatot e melléklet szerint megillető támogatási összeg folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, a miniszter erről szóló értesítése alapján, a fizetési számlákat beszedési megbízás alapján a Kincstár megterheli.”

A támogatások folyósításának feltételeként beküldendő, a beszedési megbízást tartalmazó felhatalmazást jelen értesítő levelünkhöz csatoltuk.

 

Felhatalmazó levél

Kérjük, hogy a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag az Alapkezelő hozzájárulásával visszavonható összes – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, az Alapkezelőt Kedvezményezettként megjelölő, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel kiadott — felhatalmazó nyilatkozatot szíveskedjen 2019. április 17-ig benyújtani.

A felhatalmazást postai úton szükséges benyújtani az alábbi címre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzetiségi támogatások osztálya
1253 Budapest, Pf. 52.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a felhatalmazás benyújtása abban az esetben is szükséges, amennyiben az Ön által képviselt helyi nemzetiségi önkormányzat a 2019. évi feladatalapú támogatásnak nem lesz kedvezményezettje. A felhatalmazás benyújtása a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásához is elengedhetetlen.

Felhívjuk továbbá figyelmét arra, hogy a felhatalmazás benyújtásának elmaradása esetén a támogatás folyósítása a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztésre kerül.

Kérjük, hogy amennyiben kérdése van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek egyikén:

Telefon: (+36-1) 795-5400
e-mail: nemzetiseg@bgazrt.hu

Tisztelettel,
image001

Kovács Gergely
osztályvezető
Nemzetiségi támogatások osztálya
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 52.
Tel.: +36 (1) 795 5400
E-mail:
nemzetiseg@bgazrt.hu

...megosztás