Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Német Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj

Kedves Kollegák!

A mai napon megjelent a Német Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívása.

A felhívás elérhető a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetének honlapján (http://www.udpi.hu/hu/hirek/263-nemzetisegi-ovodapedagogus-tanulmanyi-osztondij).

Ugyanitt megtalálhatóak az egyéb kapcsolódó dokumentumok, mint a  vonatkozó szabályzat, az ösztöndíjszerződés és az igénylőlap is.

Az ösztöndíjat az a magyarországi német közösséghez tartozó óvodapedagógus hallgató veheti igénybe aki

  1. a) a német nemzetiségi óvodapedagógus képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;
  2. b) német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;
  3. c) az oklevél megszerzését követően német nemzetiségi óvodában a végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az ösztöndíjat folyósították,
  4. d) tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén szervezett német nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken.

Az ösztöndíjat 2019. január 10-től 2019. január 30. napjáig lehet igényelni papíralapú kérelem benyújtásával.

Az ösztöndíj mértéke a 2018/2019. tanév első szemeszterében nappali tagozaton havi nettó 60.000 Ft, esti és levelező tagozaton havi nettó 40.000 Ft.

A tanév második szemeszterében az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlagtól függ. Az ösztöndíj nappali tagozaton havi nettó 25.000,- Ft és 75.000,- Ft között, esti és levelező tagozaton pedig havi nettó 15.000,- Ft és 50.000,- Ft között állapítható meg.

Az ösztöndíj az első szemeszter végén első alkalommal 2019. február 28-ig egyösszegben, 2019. március 1-jétől havonta kerül folyósításra.

Az ösztöndíj minden tagozaton (nappali, esti, levelező) személyi jövedelemadómentes.

Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetétől az alábbi elérhetőségeken:

cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.
telefon: 06 1 308 7867
web: udpi.hu
e-mailcím: nemzetisegiosztondij@udpi.hu

Nemzovodaped_osztondijprogramm_leporello_2018-vegleges

Igénylőlap

Felhívás_Német Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj

dr. Hajnalka Gutai

Leiterin der Geschäftsstelle

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
1026 Budapest, Júlia utca 9.
1537 Budapest, Pf.: 348.
Tel.: 06-1/212-9151, 06-1/2129152
www.ldu.hu

...megosztás