Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

MNOÖ hírlevele

RUNDBRIEF
11. Januar 2019

HÍRLEVÉL
2019. január 11.

image

Megjelent a Német Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívása

Az ösztöndíjat az a magyarországi német közösséghez tartozó óvodapedagógus hallgató veheti igénybe, aki

a) a német nemzetiségi óvodapedagógus képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;

b) német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;

c) az oklevél megszerzését követően német nemzetiségi óvodában a végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az ösztöndíjat folyósították;

d) tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén szervezett német nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken.

 Az ösztöndíjat 2019. január 10-től 2019. január 30. napjáig lehet igényelni papíralapú kérelem benyújtásával.

 Az ösztöndíj mértéke a 2018/2019. tanév első szemeszterében nappali tagozaton havi nettó 60.000 Ft, esti és levelező tagozaton havi nettó 40.000 Ft.A tanév második szemeszterében az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlagtól függ. Az ösztöndíj nappali tagozaton havi nettó 25.000,- Ft és 75.000,- Ft között, esti és levelező tagozaton pedig havi nettó 15.000,- Ft és 50.000,- Ft között állapítható meg.

 Az ösztöndíj az első szemeszter végén első alkalommal 2019. február 28-ig egyösszegben, 2019. március 1-jétől havonta kerül folyósításra.

 Az ösztöndíj minden tagozaton (nappali, esti, levelező) személyi jövedelemadómentes.

 Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetétől az alábbi elérhetőségeken:

cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.
telefon: 06 1 308 7867
web: udpi.hu
email-cím: nemzetisegiosztondij@udpi.hu.

 A felhívás elérhető a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetének honlapján.Ugyanitt megtalálhatóak az egyéb kapcsolódó dokumentumok, mint a vonatkozó szabályzat, az ösztöndíjszerződés és az igénylőlap is. 

image image2

www.udpi.hu

Facebook LdU/MNOÖ

YouTube LdU/MNOÖ

...megosztás