Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Az MNOÖ hírlevele

RUNDBRIEF
14. November 2018

HÍRLEVÉL
2018.
november 14.

image

„Wozu die Welt neu entdecken, wenn schon so viel Fertiges vorliegt?“

Deutsch-polnische Pädagogen-Delegation auf Studienreise bei den Ungarndeutschen

image

Deutschlehrer und Fachberater aus dem polnischen Oberschlesien gastierten vier Tage lang beim Valeria-Koch-Bildungszentrum, in der Fünfkirchner Bildungseinrichtung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, um sich Inspiration zur Entwicklung ihres eigenen deutschen Minderheitenbildungswesens zu holen. Die Initiative ergriff Pro Liberis Silesiae, ein Verein in Raschau, der bilinguale deutsch-polnische Kindergärten und Grundschulen trägt, und dessen Ziel ist, die Kinder zweisprachig, auf ihre Stärken und Schwächen eingehend zum selbständigen Denken und Handeln zu erziehen.

Hospitationen am Ungarndeutschen Bildungszentrum Baja und am Valeria-Koch-Bildungszentrum Fünfkirchen, Ausflüge in die Ortschaften Schomberg und Feked mit Besichtigung der ungarndeutschen Lehrpfade, aber auch ein kulinarischer Trip nach Gowisch passte in die knappe Zeit in Ungarn hinein. Diese habe man nämlich gut nutzen wollen, so Dr. Margarethe Wysdak, Vorsitzende des Vereins Pro Liberis Silesiae, um möglichst viele brauchbare Impulse mit nach Hause nehmen zu können: „Wir sind ein kleiner Verein mit begrenzten Möglichkeiten. Wir sind der Ansicht, die Welt nicht neu entdecken zu wollen, wenn schon fertige Themen, Lehrmaterialien und Programme vorliegen. Der Unterschied zwischen unseren beiden Bildungssystemen ist ja nicht groß, darum können wir von den Ungarndeutschen unheimlich viel schöpfen.“

Der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen ähnlich – die unter anderem auch Trägerin des Valeria-Koch-Bildungszentrums ist – betreibt auch der Verein Pro Liberis Silesiae Grundschulen und Kindergärten – je drei an der Zahl, in denen der Fokus auf der Minderheitensprachförderung liegt, und wo die Kinder nach den Prinzipien der Montessoripädagogik unterrichtet und erzogen werden. „Wir wollen zeigen, dass Bildung anders aussehen kann. Einerseits wollen wir die Einzigartigkeit der Kinder aktiv fördern, ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärken, andererseits wollen wir der deutschen Minderheit in unserer Region die Möglichkeit geben, ihre Kinder vom Kindergarten bis zum Ende der Grundschule in zweisprachige Einrichtungen schicken zu können. Diese zwei Konzeptionen unterstützen sich gegenseitig. Wir beziehen sehr viele Materialien aus deutschsprachigen Ländern, mit denen die Kinder selbständig arbeiten können. Unser Problem ist aber, dass wir wenig Fachkräfte für den zweisprachigen Unterricht haben, und einsprachige Klassen – wie zum Beispiel bei den Ungarndeutschen – gibt es bei uns nicht. In Polen wurde das Minderheitengesetzt erst 2005 in Kraft gesetzt. Im Falle der deutschen Sprache müssen wir übrigens über eine Wiederbelebung sprechen, weil es zwei Generationen hindurch streng verboten war, deutsch zu sprechen. Die Tendenz ist momentan, dass zum Glück immer mehr Familien ihre Kinder zweisprachig erziehen, und darum gibt es auch einen Bedarf für deutsche Schulen. Diesem Bedarf müssen wir nachgehen.“

Die Delegation sei von den Sprachkenntnissen der Schülerinnen und Schüler an den ungarndeutschen Bildungseinrichtungen begeistert gewesen, so Vorsitzende Dr. Wysdak. Geplant sei nun, im Rahmen eines Germanistentreffens die in Ungarn gesammelten Ideen auszuwerten, diese an Lehrerfortbildungen zu multiplizieren, und demnächst eine Delegation des Valeria-Koch-Bildungszentrums und des Ungarndeutschen Pädagogischen Instituts zu einem Meinungsaustausch im Rahmen einer Konferenz nach Oberschlesien einzuladen. Es laufe auch ein internationales Demokratieprojekt an den deutsch-polnischen Vereinsschulen mit dem Motto „Kinder bauen ihre eigene Stadt“, an dem nach nächste Mal eventuell auch ungarndeutsche Schülerinnen und Schüler teilnehmen könnten. Was aber schon jetzt als Resultat der Ungarnreise feststehe, so Dr. Wysdak, sei, dass man an den genannten Schulen etwas Ähnliches, wie das Fach Volkskunde in kürzester Zeit einführen werde: sowas gebe es dort nämlich derzeit in dieser Form überhaupt nicht.

Die Reise wurde finanziell durch das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart unterstützt.

28655cc6-ffd0-43ad-8de7-55c526bee611-4a0ae593-c2aa-435a-b54c-3a6544769416_region6

„Minek újra felfedezni a spanyolviaszt, ha már annyi minden kész?”

Lengyelországi német pedagógusküldöttség látogatott a magyarországi németekhez

image

A lengyelországi Felső-Sziléziából érkeztek azok a némettanárok és szaktanácsadók, akik négy napig vendégeskedtek a Koch Valéria Iskolaközpontban, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pécsi oktatási intézményében. A látogatásuk célja az volt, hogy ötleteket gyűjtsenek a saját kisebbségi oktatási rendszerük fejlesztéséhez. A tanulmányút megvalósulását a Pro Liberis Silesiae nevű raszowai egyesület kezdeményezte. A szervezet ugyanis német-lengyel kétnyelvű óvodákat és iskolákat működtet, amelyek elsődleges feladata az, hogy a gyermekek egyéni erősségeire és gyengeségeire építve önálló gondolkodásra és cselekvésre ösztönözze őket – mégpedig kétnyelvű nevelés-oktatás révén.

Óralátogatás a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában és a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban, a német nemzetiségi tanösvények meglátogatásával egybekötött kirándulás Somberekre és Fekedre, sőt, még egy Villánykövesdre szervezett gasztrotúra is belefért: a Magyarországon töltött látogatás célja az volt, hogy a küldöttség minél több hasznosítható ötlettel térjen haza – mondta dr. Margarethe Wysdak (a fenti képen balra), a Pro Liberis Silesiae Egyesület elnöke: – A mi egyesületünk kicsi, a lehetőségei korlátozottak. Úgy gondoljuk, felesleges újra felfedeznünk a spanyolviaszt, miközben számtalan téma, tananyag és program kidolgozva a rendelkezésünkre áll. A két ország oktatási rendszere közt nincs nagy különbség, ezért rengeteg ötletet meríthetünk a magyarországi németektől.

A Koch Valéria Iskolaközpontot fenntartó Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához hasonlóan a Pro Liberis Silesiae Egyesület is nevelési-oktatási intézmények fenntartója: három óvodáé és három iskoláé. Az említett intézmények a kisebbségi nyelv oktatására és a gyermekeknek a Montessori-pedagógia módszereivel való tanítására-nevelésére fektetnek hangsúlyt. – Azt szeretnénk megmutatni, hogy a hagyományostól eltérő oktatás is hatékony. A célunk, hogy a gyermekek egyedisége, önmagukba vetett hite és öntudata kibontakozzon, emellett pedig a régiónkban élő német kisebbség tagjainak szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a gyermekeiket az óvodától az általános iskola végéig kétnyelvű intézményekbe járathassák. Meggyőződésünk, hogy e két koncepció erősíti egymást. Sok segítséget kapunk német nyelvterületről – főleg tananyagokat –, azonban nagy gondunk a tantárgyakat két nyelven oktatni tudó pedagógusok hiánya. A magyarországi németekkel ellentétben nekünk egynyelvű osztályaink sincsenek. Lengyelországban csak 2005-ben fogadták el a kisebbségi törvényt, nálunk a német nyelv újjáélesztése a reális cél. Két nemzedék nőtt fel ugyanis abban az időszakban, amikor szigorúan tilos volt németül beszélni. Manapság szerencsére egyre többen döntenek a gyermekeik kétnyelvű nevelése mellett, éppen ezért egyre nagyobb az érdeklődés az intézményeink iránt is.

A küldöttséget lenyűgözte a magyarországi német oktatási központok tanulóinak magas szintű nyelvtudása – nyilatkozta dr. Margarethe Wysdak. Az elnök elmondta: a soron következő feladatuk az lesz, hogy a Magyarországon gyűjtött impulzusokat a német nyelvre és kultúrára specializálódott szakemberekkel közösen értékeljék, majd tanári továbbképzéseken továbbadják. Emellett pedig a most kiépült kapcsolat továbbéltetésén is gondolkodnak: a Koch Valéria Iskolaközpont és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet delegációját egy konferencia keretében megvalósuló véleménycserére hívnák, valamint az egyesületi iskolákban zajló „Gyermekek saját várost építenek” című demokráciaprojektjük egy jövőbeni találkozójára magyarországi német diákokat is meginvitálnának. Az egyesületi elnök szerint mindenesetre egy biztos: a látogatás rövidtávú eredményeképp a saját fenntartású iskoláikban már hamarosan bevezetik a nemzetiségi népismeret tantárgyat, amit Magyarországon láttak, náluk azonban ez idáig ilyen formán nem létezett.

A tanulmányút a stuttgarti Külkapcsolatok Intézete támogatásával valósulhatott meg.

 

...megosztás