Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Megjelent a REGIO 2018/2. száma

Megjelent a REGIO 2018. évi 2. száma és itt olvasható:

http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/issue/view/16/showToc

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom) elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé.

 

Tartalom
MINERVA
Nacionalista stratégiák és európai integráció
Csergő Zsuzsa, James M. Goldgeier
KLASSZIFIKÁCIÓS VITA: ETNICITÁS, NEMZET ÉS A KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE

A nemzeti keretektől ellépve?

Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között a két világháború közti Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944
Egry Gábor

Összefonódó történetek: az erdélyi és a felvidéki magyarok összehasonlító története
A. Sajti Enikő

Egy új megközelítés eredményei – kérdőjelekkel
Eiler Ferenc

Örökzöld témák, új megközelítések, biztató eredmények
Borsi-Kálmán Béla

Észrevételek
Bárdi Nándor

Belátható felülről is, ami alulról látható? Válasz Bárdi Nándornak
Egry Gábor

VITA A CIGÁNYSÁG JÖVŐJÉT MEGHATÁROZÓ FOLYAMATOKRÓL
A jövő elkezdődött, a múlt nem ért véget – történeti felvetések Forray Katalin és Orsós Anna írása nyomán
Nagy Pál

KONFERENCIA TUDÓSÍTÁS
#Romania100: Előretekintés a múlton át
Fosztó László

Centenáriumi konferencia Bukarestben
Patakfalvi-Czirják Ágnes

SZEMLE
A romániai magyarokról a nemzetközi társadalomtudományi folyóiratokban (2008–2018)
Kovács Eszter

Kitartó etnicitás: etnikai pártok Kelet-Közép-Európában
Dobos Balázs

...megosztás