Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

25 éves a Magyarországi Románok Kutatóintézete

2018. november 9-én, Gyulán ünnepli 25 éves évfordulóját a Magyarországi Románok Kutatóintézete.

25 éves a Magyarországi Románok Kutatóintézete

Az 1993-ban megalakult Magyarországi Románok Kutatóintézete huszonöt éves működése során tudományos eredményeivel, kutatásszervezési tevékenységével, nemzetközi kapcsolatai kiépítésével, sikeres pályázataival, kiadványaival, rendezvényeivel bizonyította az intézményesített román kisebbségkutatás létjogosultságát. Ez az Intézet az egyetlen hazai román intézmény, ahol szervezett és komplex kutatás folyik a magyarországi román közösségről.

Az Intézet célja: a Magyarországon élő román nemzetiség sokoldalú vizsgálata, problémáinak tudományos módszerekkel való feltárása, elemzése és e területen keresztül integrálása a tudomány és a kultúra különböző szféráiba; a hazai románok tudományos és kulturális értékeit és eredményeit bemutató művek megjelentetése és a hazai román oktatás támogatása. Az Intézet keretében folyó kutatások a hazai románság demográfiai, néprajzi, nyelvészeti, történeti, vallási, oktatási, szociológiai, társadalom és politikatörténeti vizsgálatára irányulnak, megkülönböztetett figyelemmel az etnikai és kulturális sokszínűségre. Az alapkutatásokhoz rendszeres dokumentációs és statisztikai adatgyűjtés kapcsolódik. Az Intézet huszonöt éves fennállása során 101 publikációt jelentetett meg és 28 nemzetközi tudományos szimpóziumot rendezett.

Tudományos, kulturális, ismeretterjesztő, oktatást segítő és kiadványozási tevékenységet folytat. Működése során szoros kapcsolatot tart fenn egyesületekkel, iskolákkal, múzeumokkal, könyvtárakkal, egyházközségekkel, tanszékekkel, kutatóintézetekkel az országban és külföldön. Az Intézet megalakulása óta, kutatásai révén, meghatározó jelleggel járult hozzá ahhoz, hogy az ezredfordulón minél mélyebb és részletesebb kép táruljon elénk a magyarországi románok kultúrájáról, nyelvéről, történelméről, vallásáról, hagyományairól, sajátosságairól. Az Intézet hazai és romániai viszonylatban is nagyon jó eredményeket tud felmutatni. Publikációi eljutnak több külföldi egyetemre, múzeumba, akadémiai intézetekbe, magyarországi román egyesületekhez és iskolákhoz. Számos magyarországi és romániai szaklapban elismerő recenziók jelentek meg az Intézet kiadványairól. Publikációit felhasználják a magyarországi román oktatásban is a „Népismereti-kisebbségismereti” órákon.

A Magyarországi Románok Kutatóintézete gyakorlatilag az egyetlen intézményes kerete a hazai románság-kutatásnak. Az Intézet gondozásában megjelent publikációk – önálló kötetek, évkönyvek, folyóiratok, szimpózium kötetek – jelzik annak a műhelymunkának az eredményeit, amelyek nélkül a magyarországi románság kultúráját megismerni akarók nehezen tájékozódnának.

Az Intézet a kutatások mellett, céljának és feladatának tekinti a magyarországi románok identitásának megőrzését is. Ezért emléket akar állítani több magyarországi román személyiségnek, akik tevékenységükkel, munkásságukkal hozzájárultak a magyarországi románság történelmének és kultúrájának gazdagításához. Tevékenységével az Intézet jelentős mértékben járul hozzá a kisebbségi önismeret és identitástudat fejlesztéséhez, az anyanyelv megőrzéséhez, a hazai román értelmiség formálódásához, a többség és kisebbség közötti dialógus kibontakozásához.

Invitatie Institut 25 de ani

...megosztás