Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Ombudsmani kitüntetéssel méltatták Mayer Éva német nemzetiségi újságíró munkáját

web1

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. június 29.

Sose felejtsük el, honnan jövünk!”

Ombudsmani kitüntetéssel méltatták Mayer Éva német nemzetiségi újságíró munkáját

Rangos kitüntetésben részesült Mayer Éva nemzetiségi újságíró: június 29-én Justitia Regnorum Fundamentum-díjat vehetett át az alapvető jogok biztosától, dr. Székely Lászlótól. A Barátság című nemzetiségi folyóirat főszerkesztőjét dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes terjesztette fel a díjra. Az immár 11. alkalommal átadott elismerést az kaphatja, aki az alapvető jogok, a veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai, a nemzetiségi jogok, illetve a környezetvédelem terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű tevékenységet végez. A díjjal idén három embert tüntettek ki.

55 éve fáradhatatlanul, kiváló szakértelemmel és empátiával segíti a nemzetiségi kulturális jogok érvényesülését – hangzott az ünnepségen a díjazott munkásságát méltató laudáció. Mayer Éva a kitüntetést kiemelkedő újságírói, szerkesztői és kultúraszervezési tevékenysége elismeréseként vehette át.

A kitüntetés váratlanul ért, de természetesen nagyon jólesett – mondta, kiemelve, hogy a díj egyben a hazai nemzetiségi újságírás és audiovizuális média elmúlt évtizedeinek elismerése is, amelynek ő maga számos módon része és aktív alkotója is volt. – 19 éves korom óta dolgozom újságíróként, sok mindent láttam, tapasztaltam, és mindenekelőtt érdekes emberekkel, értékes személyiségekkel ismerkedhettem meg, alkalmanként pedig hihetetlen szituációkba csöppentem. Főleg nyomtatott médiumok újságírójaként tevékenykedem, de kipróbálhattam magam a filmkészítés terén is. Mindvégig őszinte érdeklődéssel fordultam a hazánkban élő 13 nemzetiség – különösen pedig a magyarországi németek – ügyei, kultúrája, történelme, néprajza, kortárs művészete és irodalma felé. Köszönöm a munkánk iránti érdeklődést és az elismerést dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes asszonynak.

Sose felejtsük el, honnan jövünk!” – szól Mayer Éva mottója, aki Bátaszéken született, magyarországi német család gyermekeként. Büszkén vállalt nemzetiségi kötődése és a közösségéért való folyamatos tenni akarás gyermekkorától kezdve meghatározták életét. Középiskolai tanulmányait a budapesti Eötvös József Gimnázium német nemzetiségi tagozatán végezte. 1962-től jogi tanulmányokat folytatott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, végül azonban az élet az írás, a kommunikáció és a nemzetiségi közössége érdekében végzett közéleti munka területére vezette. A magyarországi németek Neue Zeitung című hetilapjának hasábjain közel 28 éven át tudósított a német nemzetiség hétköznapjairól és ünnepeiről, készített interjúkat kiemelkedő személyiségekkel. Az Unser Bildschirm című német nemzetiségi televíziós magazinnak elsősorban hazai német művészekről készített portréfilmeket az 1990-es években. 1994-ben Ember Mária író-újságíróval közösen alapította meg a Barátság című interetnikus folyóiratot, mégpedig azzal a céllal, hogy a nemzetiségi közösségek történelmére, hagyományaira, kultúrájára és közéletére vonatkozó ismeretek közvetítésével soknemzetiségű hazánkban elősegítse a különböző népcsoportok közötti megértést, elfogadást. Újságírói tevékenysége mellett egész élete során aktív szerepet vállalt a magyarországi németek közéletében is, 1995-től hét éven át tagja volt a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének is, munkáját 2014-ben az MNOÖ a Magyarországi Németségért Arany Dísztű elnevezésű, legrangosabb kitüntetésével ismerte el.

Justitia Regnorum Fundamentum_2_Foto_László_Bajtai Justitia Regnorum Fundamentum_3_Foto_Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Justitia Regnorum Fundamentum_1_Foto_László_Bajtai

...megosztás