Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Nemzetiségi Önkormányzatok figyelmébe!

Kedves Elnök Asszony/ Úr!

Az utóbbi időben nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk a nemzetiségi oktatási intézmények alapító okiratának módosítása ügyében. A tankerületek felülvizsgálják az alapdokumentumokat és módosításokat javasolnak, melynek lényege, hogy az alapító okiratban akarják meghatározni az évfolyamonként indítható nemzetiségi osztályok számát, melyhez az illetékes nemzetiségi önkormányzat véleményét kérik.

Ezzel kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet:

1.A 2011. évi CXC. törvény 84.§ (9) bekezdése szerint:” Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési önkormányzat, az állami fenntartó az intézmény létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával,vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat …….egyetértését.”

 1. Egyetértési jogunk csak nemzetiségi intézmények esetében van. Azt, hogy egy oktatási intézmény mikor számít nemzetiségi intézménynek, azt a 2011. évi CLXXIX a nemzetiségek jogairól szóló törvény 2. § (4.) bekezdése tartalmazza:

„Nemzetiségi köznevelési intézmény: az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban;”

 1. Ugyanezen törvény 21.§ (3) bekezdése alapján: „ A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza:
 2. a) az alapító és a fenntartó, nevét és székhelyét,
 3. b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét,
 4. c) az intézmény típusát,
 5. d) az intézmény feladatellátási helyét,
 6. da) székhelyét,
 7. db) tagintézményét,
 8. dc) telephelyét,
 9. e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
 10. f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot,
 11. g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,……….”

 

 1. A fent említett törvény 83.§ (2) d) pontja szerint: „ a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,”

Tehát:

A 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdése szerint nem véleményezési, hanem egyetértési jogunk van.

A 21.§ (3) bekezdése szerint a köznevelési intézmény alapító okirata többek között az intézmény alapfeladatának jogszabályi megnevezését, valamint iskolatípusonként az évfolyamok számát tartalmazza, a 83.§ (2) d) pontja szerint pedig a fenntartó minden nevelési évben meghatározza az indítható osztályok számát.

A két jogszabályt figyelembe véve az a véleményünk, hogy az alapító okiratnak nem kell tartalmaznia az évfolyamonkénti osztályok számát, azt évente az igények alapján kell megállapítani.

 

Üdvözlettel:

Bárkányi Judit                                                                                              Kerner Anna

elnök                                                                                                      OKM Bizottság elnök

...megosztás