Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Nemzetközi óvoda-nap: a nemzetiségi identitásőrzés első intézményes fórumáról

Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes
 

Nemzetközi óvoda-nap: a nemzetiségi identitásőrzés első intézményes fórumáról

Április 21-én Friedrich Fröbel német pedagógus és óvodaalapító születésének (1782) napján emlékezünk meg világszerte az óvoda-napról.

Fröbel felismerte az iskola előtti nevelés jelentőségét. 1837-ben létesítette kisgyermekek részére az első “Gondozó-, Játék- és Foglalkoztató Intézetet” a türingiai Blankenburgban, amelyet óvodának (kindergarten = “gyermekkert”) nevezett.

Pedagógiájának hatása a mai óvodai gyakorlatban is jelen van.
A magyarországi nemzetiségek identitásának megőrzésében, hagyományaik továbbörökítésében meghatározó szerepet játszik a nemzetiségi óvodai nevelés.

Fontos garanciális törvényi rendelkezés, hogy egy településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai nevelést, ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó legalább nyolc gyermek szülője kéri.

Hazánkban a horvát, a német, a roma, a román, a szerb, a szlovák és a szlovén nemzetiségi közösség rendelkezik saját óvodapedagógus képzéssel a nemzetiségi felsőoktatás keretei között.

A nemzetiségi óvodapedagógus képzés kiemelten fontos – a nemzetiségi közösségek hosszú távú fennmaradásában játszott – szerepére tekintettel további erőfeszítésekre van szükség mind a kormányzat, mind az érintett nemzetiségek választott testületei részéről annak érdekében, hogy minél több nemzetiségi fiatal válassza ezt a hivatást.

...megosztás