Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Szláv metodika konferencia

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézete SZLÁV METODIKA I. címmel két napos tudományos konferenciát szervezett március 23-24-én, Budapesten: Jövőképp a szláv nyelvek oktatásában, a hazai nemzetiségi nyelvoktatásban és a kultúrában, ez volt a téma. A konferencia résztvevőit köszöntötték: Dr. Horváth Krisztina, oktatási és tanulmányi ügyek dékán-helyettese és Prof. Dr. Lukács István, az ELT BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének igazgatója.

Dr. Horváth Krisztina, az oktatási és tanulmányi ügyek dékán-helyettese, arról beszélt, hogy

Mit tehet a metodika? Dr. Török Tamás, az Alapjogi Biztos Hivatalának főosztályvezetője előadásának címe: Joggal a többnyelvűség védelmében. Antalné Dr. Szabó Ágnes , a Tanárképzési Bizottság alelnöke, a Szakmódszertani Központ központvezetője, ELTE BTK

A tanári kommunikáció és a tanulói munkaformák szerepe a nyelvi fejlesztésben egy tanórakutatás tükrében címmel, Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke

Nyelvében él a nemzetiség is – a nyelv a szláv nemzetiségek iskoláiban, míg Kissné Köles Erika, szlovén szószóló, a Nemzetiségi Szószólók Köznevelési és Kulturális Albizottságának elnöke A magyarországi szláv közösségek fejlődésének esélyei a nemzetiségi nyelvoktatás tükrében címmel tartott előadást.

Bajtai László felvételei

IMG_9787 IMG_9823

...megosztás