Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Civilek Napja

A mai napon 21. alkalommal ünnepeljük a Civilek Napját

A Civilek Napján büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon több mint 60 ezer
civil szervezet munkálkodik, olyan közösségeket alkotva, amelyek polgári
kezdeményezésre alakultak.

A civil közösségek erősítik nemzetünk összetartozását, ők azok, akik
szabadidejükben másokért dolgoznak. Sokrétű tevékenységük kiterjed többek
között az idősek és a családok megsegítésére, kulturális, hagyományőrző és
sportprogramok szervezésére. A társadalom nagy megbecsüléssel tekint a
karitatív tevékenységet is végző civil szervezetekre. Magyarországon, mint
fejlett demokráciában, nagy szerepet játszik a civil társadalom az emberi
sorskérdések alakításában.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2012 óta évről évre támogatást biztosít a
hazánkban és a határon túl működő magyar egyesületeknek, alapítványoknak. A
támogatások célja a civil szféra segítése, a civilek társadalomformáló és a
nemzet közösségét szolgáló munkájának előmozdítása. 2017-ben is kiírásra
kerültek a 2018-as működési és szakmai pályázatok. Az ezeken való eredményes
részvétel reményeink szerint tovább erősíti azt az önkéntes munkát, amely az
adott tevékenységi területen elismertségben részesülhet.

A Civilek Napján köszönetet mondunk minden, a közjóért tevékenykedő civil
szervezetnek és magánszemélynek, akik munkájukkal tágabb közösségünk, a
magyarság javát szolgálják.

Munkájuk iránti megbecsülésünk kifejezésével ezúton kívánunk további
eredményes tevékenységet!

Dr. Csizmadia László
NEA Tanács elnöke

Nyitrai Zsolt
stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott

Fülöp Attila
EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár

...megosztás