Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Abigail kiállítás meghívó: “Két generáció”

Tisztelettel meghívjuk az Abigail Galéria és Aukciós Ház Két generációcímű kiállításának megnyitójára

 2018. február 14-én, szerdán 18 órára

 Értékesítéssel egybekötött csoportos kiállítás a geometrikus absztrakt nagymestereinek munkáiból

 A kiállítást megnyitja:

Radák Eszter festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora

 Abigail Galéria és Aukciós Ház
1052 Budapest, Piarista u. 4., bejárat a Váci utca 19-21 felől is.

Tel: 06 30 933 7503
E-mail: galeria@abigail.hu / Web: www.abigail.hu

két generáció

KÉT GENERÁCIÓ

Értékesítéssel egybekötött csoportos kiállítás a geometrikus absztrakt nagymestereinek munkáiból az Abigail Galériában

Megtekinthető: 2018. február 15 – március 30.

Megnyitó: 2018. február 14. szerda 18 óra

Megnyitja: dr. Habil. Radák Eszter DLA

festőművész,

a Képzőművészeti Egyetem Rektora

Kurátor: Judith Nem’s

Az emberek időről-időre szeretnek visszatekinteni, akár a saját múltjukra, akár a művészet múltjára. Manapság a hatvanas-hetvenes évek jöttek újra divatba, a művészeti világban a geometrikus absztrakt irányzat újrafelfedezése zajlik. Az Abigail Galéria működése kezdetétől elkötelezetten mutatja be a műfajt. Ezúttal egy különleges tárlattal jelentkezik, amelyen Budapesten és Párizsban élő, egymásra reflektáló, geometrikus absztrakt művészek alkotásaiból láthatunk egy izgalmas válogatást.

A művészet történetében mindig léteztek nagyhatású mesterek, akiknek gondolkodásmódja generációk alkotói folyamatait befolyásolta. Az Abigail Galéria most a magyar geometrikus mestereket kereste fel, arra kérve őket, ajánljanak olyan művészeket az utánuk következő generációból, akiknek attitűdjét, problémafelvetéseit hasonlónak, vagy akár saját művészi pozíciójuk folytatásának érzik. Elsősorban a hatás érdekes, nem a közvetlen mester-tanítvány viszonyok, hiszen a jó tanár minden esetben arra biztatja növendékeit, találják meg a saját hangjukat. A gondolkodásmód a lényeg. Olyan képzőművészeket állít párba Judith Nem’s kurátor, akiknek sokszor nem is hasonlítanak a munkáik, ám az egymásra gyakorolt hatás egyfajta gondolatiságban tetten érhető.

Megkértük a kiválasztott idősebb mestereket, gondolják végig, kit tekintenek követőiknek. Számos esetben nem közvetlen tanítványt neveztek meg. A művészetben az egyik legfontosabb tényező az egyedi hang és az Abigail galériában látható alkotók mindegyik rendelkezik egy jól felismerhető saját hanggal. Eltelt már elég idő ahhoz, hogy lássuk, idős és nagyformátumú művészek milyen hatást gyakoroltak a későbbi, de már szintén kiteljesedett generációra. Egymásrahatások, kölcsönhatások, azonos nézőpontok, folytatások, kiegészítések – leginkább ezek a kapcsolódási pontok érdekesek, és hogy a fiatalabbak mit tudtak elfogadni egy előttük járó generációtól.

Izgalmas párosok születtek idős művészek és a harmincas éveikben járó fiatalok kapcsolódásaiból, ezek egyfajta folytonosságok leképeződései. Ahol nem lehetett már megkérdezni a mestert, mint például Lantos Ferenc esetében, ott a kurátor választott, természetesen egyeztetve Apagyi Máriával, aki munkájának és életének is elválaszthatatlan társa volt.

Konok Tamás egy érdekes térbeli munkákat létrehozó fiatal festőnőt Horváth Lóczi Juditot ajánlotta, akit színelméletre tanított és a munkáiban látta mindazt életre kelni, amiről ő az elméleti órákon beszélt. Nádler István Wolsky Andrást választotta, a Nyílt Struktúrák Egyesületnek (OSAS) mindketten tagjai. Nádler azzal a sokszorosított grafikai anyaggal szerepel most, aminek az eredetije 2017 áprilisában a „Hét utolsó szó – Hommage à Esterházy Péter” kiállításon szerepelt a Kiscelli Múzeumban.

Fajó János évtizedeken keresztül vezetett Tokajban, Szerencsen és más helyszíneken művésztáborokat, sokakra gyakorolt megkerülhetetlen hatást. Most, a magánál jóval fiatalabb Marafkó Bencét és Gályász Anettet választotta. Hetey Katalin-Fejtő Rózsi páros is izgalmas, ők baráti kapcsolatban is álltak a párizsi éveikben és Fejtő Rózsitól először elérhető mű a magyar képzőművészeti színtéren.

A kiállítás nemcsak festészeti anyagot vonultat fel, hanem szobrokat is. Egy katalógus a MNG egy régi, nyolcvanas évekbeli szobrászati kiállításáról inspirálta Csiky Tibort jelenlétét a kiállításon.

Csiky fiatalon, 57 éveskorában halt meg a rendszerváltás évében 1989-ben, de a számára adatott rövid idő alatt is egy teljes utána következő generáció megkerülhetetlen, nagyhatású mesterévé vált. Ahatvanas évek magyar avantgarde szobrászatának fontos alakja, a hetvenes évek második felében készített acél- és faplasztikái, amikből most is kiállításra kerül néhány darab, amolyan “padló-szobrok”. Minimalista formák, mégis magukban hordoznak egyfajta játékosságot és a “törvényszegés” lehetőségét. Róla igazán elmondható, nemcsak tanár volt, ikonikus mesterré lett, így mellé négy alkotótól is kértek szobrokat, objekteket.Nemes Ferenc, Heritesz Gábor, Budahelyi Tibor és NAGÁMI művei láthatók abból a generációból, akik vele együtt is dolgoztak még, testközelből ismerték a munkáit, megoldásait, anyaghasználatát.

A tárlat igazi csemege a műgyűjtők számára, azokat is érdekelheti, akik kollekciójukat ki szeretnék egészíteni a „gyökerekkel”, megmutatni miként következik egymás után generációk sora, mint egy lánc szemei felfűzve.

Az egymásra hatást gyakorló képzőművész párosok:

Vera Molnár – Judith Nem’s
Konok Tamás – Lóczi Horváth Judit
Fajó János – Marafkó Bence
Gályász Anett
Hetey Katalin – Fejtő Rózsi
Nemcsics Antal – Serényi H. Zsigmond
Lantos Ferenc – Benedek Barna
Csiky Tibor – Heritesz Gábor
Budahelyi Tibor
Nemes Ferenc
NAGÁMI
Nádler István – Wolsky András

...megosztás