Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A mi Alföldünk/Naša Dolná zem

web1

A mi Alföldünk címmel jelentette meg a Békés Megyei Könyvtár a dél-alföldi szlovák és szlovák kötődésű szerzők irodalmi antológiáját. A mindösszesen 38 Dél-Alföldön élő, vagy onnan származó és a régióhoz máig aktívan kötődő szerzőt felvonultató antológia bemutatóját december 12-én 15.00 órától tartották a Békés Megyei Könyvtárban. Az esemény felvezetéseként a békéscsabai Orgován népdalkör rövid szlovák népdalcsokorral kedveskedett a megjelenteknek. Ezt követően a Könyvtár igazgatója, Rakonczás Szilvia köszöntötte az érdeklődőket, akitől az antológia összeállítója, Lonovics Lászlóné vette át a levezető szerepkörét.

Az antológiáról, illetve annak előkészítéséről a lektorok, és a szerkesztők beszéltek. Kiemelték, hogy a kötet két nagyobb blokkban mutatja be a Békés megyéhez kötődő irodalmárokat, az egyik csoportba a két nyelven – szlovákul és magyarul – alkotó és publikáló szerzők, a másikba a kizárólag magyarul író és publikáló, ám – mint kiderült – jórészt szlovák felmenőkkel rendelkező irodalmárok alkotásai kerültek. A szlovákul és magyarul megtartott rendezvényen részt vett az antológiában megjelent szerzők egy nagyobb csoportja is. Ők felolvastak a könyvben megjelent munkáikból, illetve megismertették a régióhoz fűződő kötődésük gyökereit.

Az antológia szerves része a nem illusztráló, inkább az irodalmi alkotásokat kiegészítő fotók csokra, amelyekből a program kísérő rendezvényeként kisebb kiállítás is látható volt az eseménnyel egyidőben a Könyvtár aulájában.

A kötet összeállítója, Lonovics Lászlóné nemrégiben vehetett át a békéscsabai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól a város szlovákságáért végzett több évtizedes munkáját elismerő kitüntetést.

...megosztás