Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Megjelent a REGIO 2017/3. száma

Megjelent a REGIO 2017. évi 3. száma és itt olvasható:
http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/issue/view/13/showToc

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.
A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé.

Üdvözlettel:
Papp Z. Attila
főszerkesztő

TARTALOMJEGYZÉK

MINERVA
Sorsközösség: Történeti vázlat egy közép-európai toposzról
Turán Tamás

NYELVI TÁJKÉP
A nyelvi tájkép tanulmányozása: bevezetés a tudományterületbe
Durk Gorter

Kísérlet egy összehasonlító vizsgálatra: a nyelvi tájkép dél-szlovákiai, székelyföldi és kárpátaljai falvakban
Petteri Laihonen, Csernicskó István

Keresztény iskolai nyelvi tájkép
Szabó Tamás Péter

NEMZETI-KULTURÁLIS AUTONÓMIÁK
Dinamikák és gyakorlatok. Bevezetés a köztes-európai nemzeti-kulturális autonómiák blokkhoz
David J. Smith

A nemzeti kulturális autonómia egy többnemzetiségű államszövetségben: Oroszország helyzete
Federica Prina

Nemzeti-kulturális autonómia a mai Észtországban: A valódi jelentőségtől a szimbolikusig?
David J. Smith

Az 1993-as magyarországi kisebbségi törvény parlamenti vitája
Sansum Molnár Judit

Választások és személyi elvű autonómiák
Dobos Balázs

MŰHELY
Szólnak a szószólók? A nemzetiségi szószólók hatása a parlamenti napirendre
Balázs Ágnes

DOKUMENTUM
Ukrajna 2017. szeptember 5-én kelt 2145-VIII. sz. törvénye „Az oktatásról”

A 2017-es ukrajnai oktatási kerettörvény: a szöveg keletkezéstörténete és tartalma
Fedinec Csilla, Csernicskó István

KRITIKA
Versengő haza-tablók Erdélyből
Izsák Anikó

Etnicitás, identitás, politika
Szabó Csongor

A próbálkozások folytatása
Szakács Borbála

...megosztás