Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Dunart.com7 Somorjai Nemzetközi Művésztelep / Medzinárodné Sympózium Dunnart.com7 V Šamoríne / Dunartcom7 International Symposium in Šamorín

DUNART.COM7 SOMORJAI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP / MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM DUNART.COM7 V ŠAMORÍNE / DUNARTCOM7 INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN ŠAMORÍN

dunart_com

Sok szerettel várunk mindenkit a DUNART. COM7 SOMORJAI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP programjaira, Somorjára (SK).
Všetkých Vás pozývame na programy MEDZINÁRODNÉHO SYMPÓZIA DUNART. COM7 v Šamoríne.
We cordially invite you to the programs of the DUNART. COM7 international symposium in Šamorín (SK).

A  DUNART. COM7 nemzetközi szimpózium hetedik alkalommal kerül megrendezésre Somorja városában, 2017. augusztus 11-20. között. A művésztelep egyik célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között, ahol egymás munkamódszerének, gondolkodásának megismerése által, új szellemi közösséget kívánunk teremteni.

A művésztelep minden évben tematikus, a hetedik találkozó címe és tematikája:

„FÉNYKÜSZÖB”

Ekkor szólt az Isten: Legyen Világosság! És lett világosság.” (Ter 1,3)

A művészet egyik feladata mindig is az Isteni szféra és ember közti kapcsolat megteremtése volt. Ezeknek a küszöböknek, kapuknak vagy ablakoknak a megjelenítése lehet a művészet feladata, melyet akkor tud megtenni, ha az alkotás szándéka tényleg tiszta.
Az a művészet, amely Istennel keresi a kapcsolatot, már a kezdeteknél a fény problémakörével találja magát szemben. Ugyanis mindannyiunknak van egyfajta személyes viszonya fénnyel.” – mondja Beke László.
A személyes élményeink, és a Szentírásban olvasható fényutalások is összecsenghetnek. A Bibliában a fény vagy magát Istent jelenti, vagy az ő cselekedetét, illetve a hozzá vezető utat. Személyes élményként pedig az alkotó művészekre is gondolhatunk, akik feladatuknak tekinthetik, hogy az Isten és az ember kapcsolatát fény-motívumokkal ábrázolják.
A művésztelep alkotói ezen gondolatokra reflektálnak a szimpóziumon készülő alkotásaikkal. Ugyanakkor az általuk elkészített szponzorképekből befolyó összeget Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész SOMORJAI KITELEPÍTÉS emlékművére ajánlják fel.

A művésztelep szervezője és kurátora I Organizátor a kurátor sympózia:

MAYER Éva (SK) Munkácsy-díjas képzőművész I výtvarníčka s Munkácsyho ocenením I

artist awardes with Munkácsy-prize

e-mail: mayereva83@gmail.com

Tel.: +421 907 215 024+36 30 261 6307

Társszervezők I Spoluorganizátori: 

DUNARTCOM 

    HERMÉSZ NÉMET-MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET 

    Somorja Város – Mesto Šamorín

 A művésztelep védnökei Patróni sympózia: 

 DOLÁN György (SK) festőművész  I  ak. maliar painter

 SOMORJAI KISS Tibor (HU/SK) Munkácsy-díjas grafikusművész  I výtvarník s Munkácsyho ocenením

A művésztelep és kiállításának létrejöttét támogatták:

Realizáciu sympózia a vernisáže podporili:

Main sponzors:

Somorja Város-Mesto Šamorín

Somorja Város-Mesto Šamorín

Nemzeti Kulturális Alap, www.nka.hu

nka

Úrad Vlády SR (Realizované s finančnou podporou Úrad vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národných menšín 2017)

uvsr

Bethlen Gábor Alap

Bethlen Gábor Alap
​VUC Trnava

Somorja Város-Mesto Šamorín

Külön köszönet I Poďakovanie I Special thanks:

Stanislav Bubán, Csóka László, Czira Mária, Dömötör Miklós és cs.  / rod. Dömötörová, Hertel Mária és cs. / rod. Hertelová, Jávorka Anna, Kaholek Rudolf és cs. / rod. Kaholeková, Katona András és cs. / rod. Katonová, Kausitz György és cs. / rod. Kausitzová, Kortárs Magyar Galéria, Mayer József és cs. / rod. Mayerová, ifj. Mayer József, Mayer Szilvia, Mészáros Péter és cs. / rod. Mészárosová, MUDr. Ivan Lutter, Pajor Péter, Papp Emese, Sill Vince és cs. / rod. Sillová, Süli János és cs. / rod. Süliová, Šoltész Anna és Valacsay István, Špalek Terézia, Szabó Mihány és cs./ rod. Szabóová, Vysoká škola výtvarných umení 

Média / Media:
Pátria Rádió
RTVS
Új Szó
Csallóköz
Paraméter
Felvidék.ma
Got up Pictures

DUNART.COM7_leporello_web
meghívó Somorjai Kiss Tibor_web

plakat DUNART.COM7 web

...megosztás