Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Megjelent a REGIO 2017. évi 2. száma!

Megjelent a Regio 2017/2. száma.
http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/issue/view/12/showToc
web

MINERVA

TARA ZAHRA

Képzelt nemközösségek: nemzeti közömbösség, mint elemzési kategória

BERECZ ÁGOSTON

Recepciótörténeti széljegyzet Tara Zahra tanulmányához

ROMÁK ERDÉLYBEN

KISS Tamás – KISS dénes

A Tanyától az Új Tanyáig. Etnikai (át)rétegződés és klasszifikációs küzdelem egy partiumi faluban

KISS TAMÁS – SZABÓ Á. TÖHÖTÖM

Az uzsorás, a prédikátor és a roma mozgalom. Etnikai kizárás és közösségi kohézió egy erdélyi faluban

 

DIASZPÓRÁK

KÜRTI LÁSZLÓ

Himlerville – egy amerikai magyar bányásztelepülés tündöklése és bukása

ANDRÁSSY GYÖRGY

A bevándorlók integrálásának elvi kérdéseiről

 

SZEMLE

SÁNDOR KLÁRA

A velünk élő turanizmus

(Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Jaffa: Budapest, 2016.)

NAGY PÁL

Egyházak és cigányok évszázadai

(Landauer Attila bev., szerk.): A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatának forrásai (1567–1953). Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó: Budapest, 2016.)

KRITIKA

GAUCSÍK ISTVÁN

Leszakadó partszakaszok és azok (részleges) újjáépítése

(Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Kalligram: Dunaszerdahely – Pozsony, 2016.)

TURBUCZ DÁVID

Trianon, revízió, Kárpátalja

(Fedinec Csilla: A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja. 1938–1944. Jaffa: Budapest, 2015.)

...megosztás