Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

“In Between?” – Nemzetközi projekt fiatalok számára

Felhívás az In Between? projektben való részvételre

Kezdetét veszi a jelentkezés az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának „In Between?” elnevezésű projektjére. Az” In Between?” arra kívánja ösztönözni az európai fiatalok nemzedékét, hogy az egykori szemtanúkkal való párbeszéd útján fedezzék fel a XX. század történelmét. A projektben résztvevő fiataloknak egyedülálló lehetőségük nyílik arra, hogy elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek az elbeszélt történelem dokumentációját illetően.

Az első, 2017 júliusában sorra kerülő forduló keretén belül a résztvevők a Vajdaságba, Mostar vidékére, Berlinbe és a lengyel-litván határvidékre látogatnak el. A második fordulóra jelentkezők pedig a magyar-román, az albán-montenegrói és a spanyol-francia határvidékre, valamint a Preszpa-tó vidékére látogathatnak el 2017 szeptemberében. A jelentkezési határidő a nyári forduló esetében 2017. május 8., az őszi forduló esetében pedig 2017. július 17.

A szervezők minden olyan 18-25 év közötti fiatal jelentkezését várják – beleértve a felsőoktatási hallgatókat és a szabadúszókat is –, akiket érdekel többek között a történelem, a kulturális antropológia, a néprajz, a szociológia és az audiovizuális művészet. A kiválasztott jelentkezők interdiszciplináris műhelyfoglalkozásokon, majd ezt követően egy tanulmányi úton vesznek részt. A nyári forduló időpontja 2017. július 1-13., míg az őszi fordulóra 2017. szeptember 13-25. között kerül sor. Az időpontok egyaránt magukban foglalják a műhelyfoglalkozásokat és a tanulmányi utakat.

A résztvevők először egy négynapos képzésen vesznek részt Varsóban, amelynek keretében nélkülözhetetlen elméleti ismeretekre tesznek szert az interjúkészítés módszertanáról, a digitális kamerakezelésről, a fotográfia és a vizuális anyagok digitalizációjáról, az archiválásról és az adott régiók történelmi kontextusáról. Ezt követően a résztvevők hat fős csoportokra osztva elutaznak a határvidékekre és a további helyszínekre. Egyhetes ott-tartózkodásuk alatt helyiekkel készítenek interjúkat és dokumentálják azokat.

A visszaemlékezések, a hang- és videofelvételek, a fotográfiák, a levelek és a közösségek mindennapi életét megörökítő más dokumentumok képezik majd annak a beszámolónak az alapját, amelyet a résztvevők a tanulmányi útjukról készítenek, és amely egyaránt megosztásra kerül történeti intézetekkel és helyi levéltárakkal, beleértve Lengyelország Nemzeti Digitális Archívumát és a Lengyel Zsidóság Történetének Múzeuma által működtetett Virtual Shtetl-t.

A családi fotókon és elbeszélésekben rögzített, összegyűjtött dokumentumanyag, amely a nyolc európai régió múltját tükrözi azok kulturális és történelmi komplexitásával együtt, a projektet záró konferencia témájaként fog szolgálni. A 2017 decemberében Berlinben megrendezésre kerülő esemény kulturális antropológusok, történészek és oral history kutatók között zajló kerekasztalbeszélgetéseknek is helyet ad.

A jelentkezések elbírálásánál mindenekelőtt a jelentkezők motiváltságát, nyitottságát és együttműködési készségét veszik figyelembe. Az angol, valamint az adott régió egyik nyelvének ismerete alapkövetelmény.

A jelentkezési lap, a jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályzat, valamint további információ az alábbi linken érhető el: http://www.enrs.eu/inbetween.

További kérdéseivel forduljon Karolina Dziełakhoz, az In Between? projektkoordinátorához: e-mail: karolina.dzielak@enrs.eu, telefon: 00 48 22 395 7610.

A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ESzEH) egy nemzetközi vállalkozás, amelynek célja a XX. századi Európa emlékezetének megőrzése, történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra.

banner 1920x1080 b

...megosztás