Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Meghívó //Pozvánka 10.február 2017

Az MTA BTK Történettudományi Intézet, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Pozsonyi Magyar Intézet, a Gulág Emlékbizottság és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tisztelettel meghívja A közép-európai országok gulág kutatásainak eredményei (Esterházy János és Dél-Szlovákiából elhurcolt társainak tragédiája) című emlékkonferenciára
Időpont: 2017. február 10.

Program
9.30 Csemadok (Pozsony, Május 1. tér 10–12.)
A Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944–1956 című kiállítás megnyitója és a Pozsonyból 1945. június 29-én
Moszkvába deportált magyarok emléktáblájának leleplezése.

A kiállítást megnyitja: Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja.
Avatóbeszédet mond: Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke

10.30 Pozsonyi Magyar Intézet (Bratislava, Palisády utca 54.)
A közép-európai országok gulágkutatásainak eredményei – nemzetközi történészkonferencia
A konferenciát megnyitja: Bukovszky László, a szlovák kormány kisebbségi kormánybiztosa
I. rész: A lengyel, cseh, magyar, szlovák gulágkutatási eredmények
11.00–11.20 Bank Barbara (HU): Gulag- és Gupvi-táborrendszerek
11.20–11.40 Robert Letz (SK): Az NKVD által Szlovákiából elhurcolt személyek
11.40–12.10 Dariusz Rogut (PL): Lengyelek a kazahsztáni szovjet táborokban 1945 után
12.10–12.30 Soós Viktor Attila (HU): Papként a gulágon
12.30–12.40 Vita
Szünet
II. rész: A Dél-Szlovákiából elhurcolt magyarok tragédiája
13.10–13.30 Eva Irmanová (CZ): A cseh gulágkutatás és Esterházy János megítélése a cseh historiográfiában
13.30–13.50 Köteles László (SK): A malenkij robot a jelenlegi Szlovákia területén
13.50–14.10 Janek István (HU): Esterházy János elfogása és a gulágon eltöltött évei
14.10–14.30 Szarka László (HU): A kollektív bűnösség elve az Esterházy János ellen hozott ítéletekben
14.30–14.50 Arkadiusz Adamczyk (PL): Az igazságért száműzve az embertelenség földjére
14.50–15.10 Vita
III. rész: Összefoglaló
15.10–15.30 Seres Attila (HU): A német és a magyar hadifoglyok repatriációja a gulágról a statisztikák tükrében
15.30–15.50 Kőrös Zoltán–Flórián László (SK): A szovjet hadifogság dél-szlovákiai visszaemlékezések tükrében
15.50–16.00 Vita

*******************************************************************************************************

Maďarský inštitút v Bratislave, Výskumné centrum humanitných vied Historického ústavu Maďarskej akadémie vied,
Pamätný výbor pre gulag a Výbor pamäti národa
Vás srdečne pozývajú na konferenciu s názvom Výsledky stredoeurópskych výskumov o gulagu (Tragédia Jánosa Esterházyho a odvlečených z južného Slovenska)
dňa 10. februára 2017
Program:
9.30: CSEMADOK (Bratislava, Nám. 1. Mája 10–12)
Maďari v sovietskych táboroch 1944–1956 – vernisáž výstavy a odhalenie pamätnej tabule Maďarov deportovaných
z Bratislavy 29. júna 1945 do Moskvy.
Výstavu otvorí: Barbara Bank, členka Výboru pamäti národa
Príhovor prednesie: Gyula Bárdos, predseda Csemadoku

10.30: Maďarský inštitút v Bratislave (Palisády č. 54.)
Výsledky stredoeurópskych výskumov o gulagu – medzinárodná konferencia historikov
Konferenciu otvorí: László Bukovszky, splnomocnenec Úradu vlády pre národnostné menšiny
I. časť: Výsledky poľských, slovenských, českých a maďarských výskumov o gulagu
11.00–11.20 Barbara Bank (HU): Táborové spoločenstvá Gulag a GUPVI
11.20–11.40 Robert Letz (SK): Osoby odvlečené zo Slovenska NKVD
11.40–12.10 Dariusz Rogut (PL): Poliaci v kazachstanských sovietskych táboroch po roku 1945
12.10–12.30 Soós Viktor (HU): Byť kňazom v gulagu
12.30–12.40 Diskusia
Obedňajšia prestávka
II. časť: Tragédia Maďarov odvlečených z južného Slovenska
13.10–13.30 Eva Irmanová (CZ): Posúdenie českých výskumov o gulagu a Esterházyho v českej histogra! fii
13.30–13.50 László Köteles (SK): „Malenkij robot” na území dnešného Slovenska
13.50–14.10 István Janek (HU): Zajatie Jánosa Esterházyho a roky v gulagu
14.10–14.30 László Szarka (HU): Prezumpcia kolektívnej viny v rozsudkoch proti Jánosovi Esterházym
14.30–14.50 Arkadiusz Adamczyk (PL): Byť vyhostený za spravodlivosť do zeme neľudskosti
14.50–15.10 Diskusia, prestávka
III. časť: Resumé
15.10–15.30 Attila Seres (HU): Repatriácia nemeckých a maďarských vojnových zajatcov zo sovietskeho gulagu
v zrkadle štatistík
15.30–15.50 Zoltán Kőrös – László Flórián (SK): Sovietske zajatie v zrkadle spomienok na južnom Slovensku
15.50–16.00 Diskusia

...megosztás