Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Hatékony szövegfeldolgozás a németoktatásban

Hatékony szövegfeldolgozás a németoktatásban

Bajor szakértők innovatív módszerei némettanárok számára

Irodalmi szövegek feldolgozása és értelmezése – ehhez a témához kaphattak számos új ötletet általános iskolában, illetve gimnáziumban tanító némettanárok. A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet (MNPI) meghívására november közepén a Bajor Állami Pedagógiai és Oktatáskutató Intézet (ISB) két szakértője ingyenes, a gyakorlatot előtérbe helyező továbbképzést tartott az MNOÖ két intézményében: a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban és a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumban. „Összekötni, támogatni, képessé tenni“ – ez a szlogenje az MNPI-nek, amely a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által működtetett német nemzetiségi intézmények pedagógusainak kínál szakmai szolgáltatásokat.

– Hamarosan változás várható a német nemzetiségi érettségiben – nyilatkozta Weigert József, az MNPI igazgatója, aki szerint emiatt van a kollégáknak szükségük olyan továbbképzésre, amelynek a szövegértelmezés a témája. – A tervek szerint a tanulókra az érettségin ismeretlen irodalmi szöveg feldolgozása vár, ám ahhoz, hogy az jól sikerüljön nekik, már az általános iskolában hasonló feladatokkal kell találkozniuk. A némettanárok felelőssége e téren mostantól nagyobb, mint előtte volt.

A müncheni ISB munkatársai azért ismerik e téren a legújabb kutatási eredményeket és tanítási módszereket, mert a bajor kultuszminisztériumnak alárendelt intézménynek az a feladata, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján a tanításban is alkalmazható koncepciókat dolgozzon ki – magyarázta Alexandra Eberhardt, az ISB szakértője. – Intézményünk a kutatás, a gyakorlat és az iskola találkozási pontján működik, nemrég fejlesztette ki az úgynevezett LehrplanPLUS-t. Ez az új bajor tanterv az alapvető tudáson kívül a kompetenciákra épül, melyek képessé teszik a gyerekeket és fiatalokat arra, hogy megoldják az életükben adódó problémákat.

Mindkét ISB-szakértő maga is gyakorló tanár. A továbbképzés anyagának összeállításakor szem előtt tartották a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet kérését, miszerint mutassák be azokat a sokrétű, Bajorországban elterjedt kooperatív oktatási módszereket, melyek segítik a csoportos tanulást és egyszerre fejlesztik az írás-, az olvasás- és a beszédkészséget.

Alexandra Eberhardt referens a felső tagozaton, illetve gimnáziumban tanító tanárok számára a bajorországi irodalomtanítás elméleti alapjait és a kompetenciaalapú irodalomtanításban már bevált módszereket és munkaformákat ismertette. Az elméleti bevezető után a résztvevőknek máris lehetőségük nyílt néhány szöveg feldolgozására, és olyan irodalmi művekből összeállított válogatást kaptak, amelyeket majd a saját tanító munkájuk során is fel tudnak használni. – Fontos volt számunkra, hogy a modern és kortárs irodalmi szövegeket állítsuk fókuszba, hiszen a tanítás során többnyire nincs idő ilyen művekkel foglalkozni – magyarázta Weigert József, aki maga is tanít a Koch Valéria Iskolaközpontban.

A kompetencia alapú németoktatást már az alsó tagozatban el kell kezdeni – ezen a véleményen van Sabine Seitz, az ISB másik szakértője, aki olyan konkrét és felhasználható kooperatív módszereket ismertetett, amelyek nem csak erőteljesen motiválják a 6-10 év korú diákokat, hanem figyelembe veszik az osztály vegyes összetételét is. – Egyik kedvenc módszerem, amit ma szívesen bemutatok, az úgynevezett csoportpuzzle – mondta a referens. – Ez a módszer szerint a gyerekek egy számukra ismeretlen szöveget először önállóan elolvasnak; azután különböző szerepeket kapnak, majd olvasókörökre oszolva kis csoportokban szabadon előadják, megvitatják ismereteiket, gondolataikat. A gyerekek nagyon gyorsan tanulnak, ha motiváltak és állandó aktivitásra sarkalljuk őket. Ennek a szövegfeldolgozási módszernek az a célja, hogy a diákok különböző társas szituációkban találkozzanak a tananyagokkal. Eközben elsajátítják az önállóságot és a kritikai gondolkodást, sőt a nyelvi kifejezőképességük is fejlődik. A módszerek, amelyeket a magyar kollégáknak szeretnék továbbadni, azonnal alkalmazhatóak a tanításban.

Mindkét szakértő érdeklődött a magyarországi németoktatás hétköznapi problémái iránt. Tetszett nekik, hogy az országos német önkormányzat iskoláiban bizonyos szaktárgyakat is német nyelven oktatnak, s mint hangsúlyozták, nagyon izgalmasnak találják, mennyire természetesen használják a német nemzetiségű gyerekek mindkét nyelvet. Bajorországra nem jellemző a kétnyelvű tanítás, az csak bizonyos iskolákban fordul elő.

A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet azt tervezi, hogy a két ISB szakértő prezentációit feltölti az intézet honlapjára, hogy azok minden érdeklődő számára elérhetőek legyenek.

alexandra_eberhardt ungarndeutsche_lehrkrafte

...megosztás