Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Magyarországi Románok Kutatóintézetének 2016-os szimpóziuma

A Magyarországi Románok Kutatóintézete

2016. november 12-13-án, Gyulán, tartja XXVI. Nemzetközi Szimpóziumát

Az 1993-ban megalakult Magyarországi Románok Kutatóintézete huszonhárom éves működése során tudományos eredményeivel, kutatásszervezési tevékenységével, nemzetközi kapcsolatai kiépítésével, sikeres pályázataival, kiadványaival, rendezvényeivel bizonyította az intézményesített román kisebbségkutatás létjogosultságát. Ez az Intézet az egyetlen hazai

román intézmény, ahol szervezett és komplex kutatás folyik a magyarországi román közösségről.

A Magyarországi Románok Kutatóintézete fontos szerepet szánt, és a jövőben is kíván szentelni a tudományos konferenciák szervezésének. Az intézet évenként megrendezett nemzetközi tudományos szimpóziumai (2016. novemberében lesz megrendezve a XXVI.) a magyarországi románság legjelentősebb kulturális eseményei, egyben a hazai román értelmiség fórumai. Ezek a tanácskozások lehetőséget biztosítanak az intézet munkatársainak és más hazai és külföldi meghívott előadóinak kutatási eredményeik bemutatására. Az előadások különböző felmérésekre, területi illetve levéltári anyaggyűjtésre épülő kutatásokról számolnak be. A szimpóziumokra meghívást kapnak a hazai pedagógusok és értelmiségiek, hazai és romániai szakemberek. A meghívottaknak lehetőségük nyílik megismerkedni a magyarországi románság történelmének, néprajzának, nyelvészetének legfrissebb kutatási eredményeivel. Az Intézet fontosnak tartja az előadások nyomtatását, hisz az eddigi kötetek is nagy segítséget nyújtottak a román pedagógusoknak a kisebbségi népismeret, történelem és kulturális hagyományok oktatásában. E kiadványok a magyar és a romániai tudományos életben is hasznos segédanyagok azoknak, akik a magyarországi románokkal kapcsolatosan folytatnak kutatásokat.

invsimpoz2016

molino2016250

...megosztás