Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

INVARIÁNS / Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely

A dunaszerdahelyi  Kortárs Magyar Galéria  tisztelettel meghívja Önt  az egri  Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet oktatóinak  INVARIÁNS  című kiállítására.

Kiállító művészek: Balázs Péter, Blahó Borbála, Csontó Lajos, Erőss István, Faa Balázs, F. Balogh Erzsébet, Horváth Dániel, Juhász Éva, Kopasz Tamás, Kótai Tamás, Mayer Éva, Mátrai Erik, Sipos Levente, Süli-Zakar Szabolcs, Szigeti Gábor Csongor, 

Szita Barnabás, Szurcsik József, Ványai Magdolna, Zeman Zoltán
Megnyitó:  2016. október 14. 18:00. Vermes-villa, Szabó Gyula utca 304/2., Dunaszerdahely (SK). A kiállítást megnyitja:  Dr. Boros Lili, főiskolai docens, művészettörténész és  Dr. habil Erőss István DLA, intézetvezető, egyetemi tanár, képzőművész , kurátor:  Mayer Éva, képzőművész .A kiállítás megtekinthető: 2016. november 4-ig. A belépés ingyenes.

A nagy hagyományokkal rendelkező, közel 70 éves múltra visszatekintő egri rajztanárképzés az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult, és a művészetközvetítés tágabb keretei között a művészképzés irányába mozdult el az Eszterházy Károly Egyetemen. 2015 őszén alakult meg a Vizuális Művészeti Intézet, ahol a képzőművészeti és az oktatói munka mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen kontextusba helyezni saját munkáikat, elért eredményeiket.
Az egri Vizuális Művészeti Intézet oktatóinak azon túl, hogy céljuk a magasan kvalifikált szakemberek képzése, saját autonóm alkotókként is aktívan tevékenykednek a hazai és nemzetközi szakmai erőtérben.
Az évek során a közös tanszéki csoportos kiállításaikat bemutatták már Sárospatakon, Indiában, Indonéziában, Iránban és Dél-Koreában is.
A dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában megrendezendő „Invariáns” című tematikus kiállításukon az identitásformákkal való kérdésfeltevéseket boncolgatják, hagyományos megfogalmazásokon túl az újszerű médiumok alkalmazásáig. A keletközép-európai térség évszázadokra visszanyúló közös múltja, kulturális öröksége, különböző nemzetiségű népei befolyásolják a napjainkban is a sokat kutatott és több szinten értelmezett identitásformákkal kapcsolatos kérdéseket. A kiállítás lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a társadalmi problémák, identitással kapcsolatos kulturális kérdések egy szélesebb, kreatív közös alkotás során kerüljenek megvitatásra…

*** *** *** *** *** ***

Galéria súčasných maďarských umelcov   v Dunajskej Strede Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy
pedagógov Inštitútu vizuálneho umenia Univerzity Eszterházy Károlya  v Egri pod názvom  INVARIÁCIA.

Vystavujúci umelci:

Balázs Péter, Blahó Borbála, Csontó Lajos, Erőss István, Faa Balázs,
F. Balogh Erzsébet, Horváth Dániel, Juhász Éva, Kopasz Tamás, Kótai Tamás,
Mayer Éva, Mátrai Erik, Sipos Levente, Süli-Zakar Szabolcs, Szigeti Gábor Csongor,
Szita Barnabás, Szurcsik József, Ványai Magdolna, Zeman Zoltán

Vernisáž: 14. októbra 2016, o 18:00 hod.,
vo Vermesovej vile, Ulica Gyulu Szabóa 304/2., Dunajská Streda

Výstavu otvorí:  Dr. Lili Boros, docentka, historička umenia a  Dr. habil István Erőss DLA, vedúci inštitútu, profesor, výtvarník

Kurátor výstavy:  Éva Mayer, výtvarníčka

Výstava potrvá: do 4. novembra 2016
Vstup voľný.

S takmer 70 ročnou minulosťou, a veľkými tradíciami disponujúca egerská výchova pedagógov výtvarnej  výchovy sa za posledné desaťročie výrazne zmenila, a sprostredkovanie umenia na Univezite Károlya Eszterházyho sa v širšom zmysle pohlo smerom k výchove umelca. Na jeseň v r. 2015 bol založený Inštitút vizuálneho umenia, kde popri výtvarnej a pedagogickej práci kladú veľký dôraz na to, aby mali poslucháči možnosť svoje vlastné práce a dosiahnuté výsledky uložiť do kontextu.
Pedagógovia Inštitútu vizuálneho umenia okrem toho, že ich cieľom je výchova vysoko kvalifikovaných odborníkov, sami ako autonómni tvorcovia aktívne pracujú na domácom a zahraničnom profesionálnom ringu.  Za tie roky svoje spoločné fakultné kolektívne výstavy už prezentovali v Sárospatak-u, v Indii, v Indonézii, v Iráne, aj v Južnej Kórei.
Na ich tematickej výstave konajúcej sa v dunajskostredskej Maďarskej galérii súčasného umenia pod názvom “Invariácie” rozoberajú kladenie otázok formami identity, cez rôzne mediá počínajúc maliarskou technikou až po mediálne priblíženie. Príslušníci rôznych národností aj v dnešnej dobe ovplyvňujú veľa skúmané a na viacerých postoch vysvetlené otázky týkajúce sa foriem identity stáročnej spoločnej histórie a kultúrneho dedičstva stredovýchodnej európskej lokality. Cieľom výstavy je dať príležitosť na to, aby spoločenské problémy, kultúrne otázky týkajúce sa identity boli prerokované širšou, kreatívnou spoločnou tvorbou.

invarians_meghivo_eke

...megosztás