Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Német nemzetiségi néptánc oktatói képzés

Német nemzetiségi néptáncoktatás!

A német néptáncokatatói képzés negyedik 30 órás modúlját szeptember végén indítja a Methodikzentrum Továbbképzõ Központ, az általános iskola alsó és felsõ osztályában tanító pedagógusok, óvónõk drámapedagógusok és tánccsoportvezetõk részére. 8 modulból álló táncpedagógus képzésünk negyedik modulján hallgatóink elsajátíthatnak a német nemzetiségi oktatási programban levő átalános iskola 5.-6. osztálya számára fontos, magyarországi német és német táncokat, népdalokat, énekeket, különbözõ játékokat. Célunk, hogy a végzett hallgató az iskolai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen  a képzés során elsajátított  elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a német nemzetiségi, valamint a német nyelvterületek hagyomány, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait. A NAT kiemelten kezeli, mint műveltségi részterületet a tánc- és drámapedagógiát. Ezek kiindulópontját a hagyományőrzés jelenti, ami a verbális és nonverbális kifejezőképesség fejlesztésén, az improvizációs technikák elsajátításán át juttatja el a tanulókat a mindennapi élet jelenségeinek megismeréséig. Német néptáncoktatói képzésünk, ennek megvalósításához kíván segítséget nyújtani, azaz, hogy a hallgatóink magukévá tehessék ennek a viszonylag kevésbé ismert, de a tanításban igen jól felhasználható módszernek az alapjait. A német néptáncoktatói képzésünk által hallgatóink nemcsak színesíteni képesek oktatási munkájukat, hanem új lehetőségek birtokába jutnak, mind a szakképzés területén, mind a tanulókkal való foglalkozásban, személyiségük megismerésében és alakításában. Emellett tudásukat a különböző iskolai rendezvények, illetve színjátszó körök, iskolai színpadok vezetése során is sokszorosan kamatoztatni tudják.

Jelentkezési határidõ: 2016. szeptember 18.

A képzés díja: 55.000 FT

A képzés idõpontja: 2016.09.24. (szombat) 8.30-16.00 / 8 óra

2016.10.08. (szombat) 8.30-16.00 / 8 óra

2016.10.15. (szombat ) 8.30-16.00 / 8 óra

2016.10.22 . (szombat) 8.30-14.00 / 6 óra

A képzés helye: Budakeszi 2092, Knáb J. u. 60. (Széchenyi István Általános Iskola)

A képzést szervezi: Methodikzentrum Továbbképzõ Központ ( 2092 Budakeszi, Erdõ u. 103, Tel:+36309378674

Jelentkezési lap letölthető a Methodikzentrum honlapjáról:

www.methodikzentrum.eu

...megosztás