Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

DSD1: tanulóknak, iskoláknak és szülőknek egyaránt hasznos Öt éve, hogy Magyarországon is megszerezhető a nemzetközileg elismert német nyelvi tanúsítvány

Egy: rugalmas és hatékony németórák az általános iskolában; kettő: nyolcadikosok, akik jól megalapozott, meggyőző némettudással rendelkeznek anélkül, hogy drága különórákat kellene venniük; és végül három: iskolák, amelyek értékes didaktikai-metodikai fejlődési lehetőségekhez juthatnak – mindezt az úgynevezett 1. szintű DSD Német Nyelvi Diploma kínálja (a „DSD” a német „Deutsches Sprachdiplom”, azaz „Német Nyelvi Diploma” kifejezés rövidítése). A 43 évvel ezelőtt elkezdett projekt keretében Németország határain kívül eső állami, illetve magániskolák tanulói is megszerezhetik ezt a nyelvi tanúsítványt. Öt éve, hogy Magyarország is csatlakozott a projekthez és végzős általános iskolások számára bevezette e páratlan lehetőséget. A nyelvvizsga országos koordinációs és vizsgaközpontja a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja lett. Mára országszerte összesen 53 DSD-iskola van, a tanév márciusában több mint ezer nyolcadikos diák tehette le a nemzetközileg is elismert DSD1- nyelvvizsgát. 

Az akkori magyar oktatási minisztérium és az illetékes németországi kormányzati szervek együttműködésének köszönhető, hogy öt évvel ezelőtt már a hazánkban német nyelvet tanuló általános iskolás diákok is megszerezhették a nemzetközileg is elismert DSD1 nyelvi tanúsítványt. Az idei tanévben több mint ezer diák élt az ingyenes lehetőséggel. Iskoláik – összesen 53 intézmény – az úgynevezett DSD-iskolahálózat tagjai. Ezek az oktatási intézmények nyolcadikosaiknak minden évben felkínálhatják e páratlan lehetőséget. – Olyan iskolák ezek, amelyekben már legalább öt esztendeje emelt óraszámban oktatják a német nyelvet. Közülük 45 német nemzetiségi oktatási program szerint dolgozik, nyolc iskola a németet mint idegen nyelvet tanítja – magyarázza Scherer Gabriella, a részben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (MNÁMK) igazgatója. – Nem egyszerű nyelvvizsgáról beszélünk, a DSD annál sokkal több. A vizsgára való teljes felkészülés beépül az adott iskola tantervébe, ami azt jelenti, hogy a szülőknek nem kell drága különórákra járatniuk a gyerekeiket ahhoz, hogy jól megtaníttassák őket németül. A tanórák során éveken át folyamatosan fejlesztik a gyerekek azon kompetenciáit – a nyelvi mellett így többek között azt, hogy miként kell prezentálni, fogalmazást jól megírni –, amelyek a vizsga sikeres letételéhez szükségesek. Emellett pedig maguk az iskolák is sokat profitálnak a projektből, hiszen a pedagógusaik rendszeresen vehetnek rész olyan továbbképzéseken, amelyek során Németországban már sikerrel alkalmazott, ám hazánkban még kevésbé bejáratott módszerekkel ismerkedhetnek meg.   

A DSD-iskolák diákjai 8. osztály elején dönthetnek arról, vállalják-e a megmérettetést. Az írásbeli vizsgára minden év márciusában kerül sor, és azon olvasási, szövegértési és írásbeli kompetenciákat mérnek. Néhány héttel azután következik a szóbeli vizsga, mégpedig tapasztalt, általában anyanyelvi vizsgáztatók jelenlétében. Ebben a fordulóban a vizsgázók önálló nyelvi kifejezőkészségére kíváncsiak: minden diáknak önállóan be kell mutatnia azon kutatásának eredményeit, amelyet egy szabadon választott témában elmélyedve végzett. Aki jól helytállt a vizsgán, az olyan nyelvi diplomát szerez, amely a Közös Európai Referenciakeret B1-es, illetve A2-es fokozatának felel meg, és biztos német nyelvtudást tanúsít. Az MNÁMK igazgatónője az eddigi tapasztalatokra hagyatkozva úgy véli, hogy a DSD új utakat nyit és sok tekintetben biztos támaszt ad a gyermekek és fiatalok életében.

A projekt fontosságát bizonyítja, hogy az idén a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában megtartott ünnepélyes diplomaátadón az illetékes német és magyar minisztériumok képviselői mellett a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete, Lieselore Cyrus is részt vett és adta át a nyelvi tanúsítványt (képünkön).

1      

         

...megosztás
nemzetiség: