Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

62 új tankönyv és egyéb taneszköz készült a német nemzetiségi oktatás számára

Hiánypótlóak azok a német nemzetiségi tankönyvek és taneszközök, amelyek a napokban, széleskörű szakmai összefogásnak köszönhetően készülhettek el, és amelyeket a német nemzetiségi oktatásban résztvevő diákok és tanárok szeptembertől használhatnak majd. Összesen 62 féle új, illetve felújított anyag jelenhetett meg: tankönyvek, munkafüzetek és hangzóanyagok, magyar nyelvű könyvek adaptációi, valamit a pedagógusok számára jól használható módszertani szakkönyvek és DVD-k. Mindemellett pedig a tanárok és óvónők hónapokon át különféle továbbképzéseken vehettek részt, még hatékonyabbá, korszerűbbé téve ezzel a német nemzetiségi iskolarendszert. Mindez egy kétéves projektnek volt köszönhető, amelynek során a szakmai munkát összefogó pécsi Koch Valéria Iskolaközpont a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellett felsőoktatási intézményekkel, középiskolákkal, tankönyvkiadókkal, sőt, még egy színházzal is együttműködött.

– A magyarországi németek részletes nevelési, oktatási és közművelődési programmal rendelkeznek: az foglalja össze a területen elérendő hosszú távú célokat – kezdte a fejlesztés szükségességének bemutatását Englenderné Hock Ibolya, a Koch Valéria Iskolaközpont igazgatója. – Ahhoz, hogy e programnak, valamint az új kerettantervnek is megfelelhessünk, modernebb taneszközökre volt szükségünk. Mintegy 200 millió forintból gazdálkodva most többéves tervünk válhatott valóra. A gyerekek már hamarosan kézbe vehetik a tetszetős külsejű, jól strukturált tartalmú, korszerű taneszközöket, miközben a pedagógusainknak eztán nem kell az évek során innen-onnan összegyűjtött, fiókban tárolt anyagokat használva tanítaniuk.

Foto_2

– Ilyen volumenű szellemi befektetés ekkora eredménnyel a német nemzetiségi oktatás-nevelés terén ez idáig még nem volt – mondta a projektzáró ünnepségen a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. Heinek Ottó többek között azt is kiemelte, hogy e fejlesztés – az országos német önkormányzat más egyéb beruházásaihoz hasonlóan – az Európai Unió támogatásával valósulhatott meg. 

A rendezvényen a szerzők a hiánypótló német nyelvű tankönyveket, munkafüzeteket, elektronikusan hozzáférhető tananyagokat és az egyéb taneszközöket maguk mutatták be. Azok mindegyike a diákok kompetenciáit fejleszti: beszédre, önálló szövegalkotásra serkenti őket. A könyvek tetszetős külsejükkel, áttekinthető tartalmukkal is tanulásra motiválják a gyerekeket. 

A sorozatban a különböző szintű német nyelvkönyvek, hangzóanyagok mellett irodalmi, gazdasági-társadalmi ismereteket összefoglaló, földrajz, történelem, környezetismeret, hon- és népismeret és drámapedagógiai kiadvány is szerepel, sőt, még egy olyan iskolai atlasz is megjelent, amely eddig egyedülálló módon az általános tananyag mellett a magyarországi németek történetét, jelenét és szokásait is bemutatja.

A projekt részeként a pedagógusok akkreditált továbbképzéseken vehettek részt, amelyeken például azt is megtanulhatták, hogyan tudják digitális tartalmakkal és interaktív módszerekkel még változatosabbá tenni a tanórákat. 

Foto_1

További információ:

Englenderné Hock Ibolya, a Koch Valéria Iskolaközpont igazgatója, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának oktatási referense: +36 30 630 6661; hockibi@dus.sulinet.hu  

...megosztás
nemzetiség: