Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

„PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” – 2014

FELHÍVÁS A „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” – 2014 MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉÉRT DÍJ JELÖLÉSÉRE

A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük elismeréséért.

A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzetiséghez /bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, nemzetiségi média, nem hivatásos művészetek, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.)

A díjak átadására évente egyszer, a Magyarországi Nemzetiségek ünnepnapjához kötődően kerül sor, melynek rangját a Nemzeti Művelődési Intézet által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja, melyen a Magyarországon honos nemzetiségek többségében amatőr előadói saját anyanyelvükön prezentálják, népszerűsítik sokszínű, gazdag hagyományaikat egy-egy attraktív színpadi produkció által.

A díjak száma maximálisan 8 db lehet.

A díjat a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója adományozza. 

A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Megjelenik: az MTI-ben, a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján  (www.nmi.hu honlapon), valamint a www.nemzetisegek.hu  honlapokon, a nemzetiségek országos folyóirataiban és nemzetiségi médiában.

A díjazásra jelöltek felterjesztése a csatolt jelölőlapon, valamint annak mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.

A díj átadása laudátióhoz kötődik.

Az elbírálás szempontjai:

szakmai életút/életmű elismerése 

adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése és a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedő tevékenysége

az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon, illetve külföldön 

nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése

A felhívás és a jelölőlap letölthető a www.nmi.hu, honlapról, vagy igényelhető a 225-6043 telefonszámon.

A jelöléseket szíveskedjenek a Nemzeti Művelődési Intézet postai (lásd alább) vagy elektronikus címére ( foigazgatosag@nmi.hu ) legkésőbb 2014. október 31-ig elküldeni. 

Nemzeti Művelődési Intézet
„Nemzetiségi Gála”
1011 Budapest, Corvin tér 8.

 A megadott határidő után beérkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Závogyán Magdolna
főigazgató

...megosztás
nemzetiség: