Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Justitia Regnorum Fundamentum Díj

Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa átadta a Justitia Regnorum Fundamentum Díjakat az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában, a Korczak-teremben, 2014. július 4-én.
(1051 Budapest, Nádor u. 22.)

2014-ben Justitia Regnorum Fundamentum Díjban részesült:

Karátson Gábor, a Védegylet tiszteletbeli elnöke, Kossuth-díjas író, filozófus
Prof. Dr. Kukorelli István, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék vezetője
Lankó József, Alsószentmárton plébánosa, a Szent Márton Caritas Alapítvány elnöke.

Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa Justitia Regnorum Fundamentum Díjat adományoz olyan személyiségeknek, akik a maguk területén kiemelkedő munkát végeztek az emberi és állampolgári jogok mind teljesebb érvényesüléséért, a rászorulók, sok esetben kirekesztettségben élő, az érdekeik képviseletére alig, vagy nem képes emberek, és a jövő nemzedékek alapvető jogainak védelméért.

Karátson Gábor írásaiból világos képet nyerhetünk az emberiséget ma már létében fenyegető ökológiai válság kialakulásának okairól. A művész és filozófus a nehezen, de talán egyedül járható kiutat is megmutatja. Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes javaslatára az ombudsman a Justitia Regnorum Fundamentum Díjjal Karátson Gábornak a jelen és a jövő nemzedékek életminőségéért tett szolgálatait ismeri el.

Az embernek az elvei szerint kell cselekednie és nem a cselekedeteire kell elveket keresnie. Meg kell próbálnunk összeegyeztetni a haladást a modernizációval, a magyarságot az európaisággal – vallja  Kukorelli István professzor. Az alkotmányjogásznak az ombudsman a Justitia Regnorum Fundamentum Dijat az elmúlt évtizedekben fáradhatatlanul kifejtett, gazdag tudományos, oktatói és közéleti munkásságért ítélte.

Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes javaslatára Dr. Székely László alapjogi biztos idén a mélyszegénységben élő, köztük nagy számban roma honfitársaink érdekében végzett több évtizedes fáradhatatlan és önfeláldozó munkája elismeréseképpen Lankó József alsószentmártoni plébánosnak Justitia Regnorum Fundamentum Díjat adományoz.

Bajtai László felvételei

...megosztás
nemzetiség: