Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Emlékpark dr. Vargha Károly tiszteletére

Felhívás!

Emlékpark dr. Vargha Károly tiszteletére

Szentlászló község önkormányzata és német nemzetiségi önkormányzata várja a szobor felállításához és az emlékpark kialakításához a felajánlásokat.

Dr. Vargha Károly születésének ez évben ünnepeljük 100. évfordulóját. A község vezetése ez alkalomból egy emlékhelyet – emlékparkot kíván létrehozni a temető parkjában. Itt tervezzük felállítani Márkus Péter Munkácsy – díjas szobrászművész márvány emlékművét. Ezzel kívánunk tisztelegni, és kívánjuk egyben elismerni az egykori kántortanító fiának nagyszerűségét és sokoldalúságát.

Dr. Vargha Károly 1914-ben született, 1941-ben avatták a bölcsésztudományok doktorává – Szegeden – „summa cum laude” fokozattal, tanszékvezetője volt a Pécsi Tudományegyetemnek, Pécs város díszpolgára. Vargha Károly összegyűjtötte a magyarok, a németek, a horvátok, a cigányok mondaanyagait. Mindezekből három könyvet jelentetett meg. Gyűjtötte a Pécs környéki magyar és német bányászok hagyományvilágát. 1965-ben ő írta meg Baranya megye első honismereti olvasókönyvét, majd 1975-ben a másodikat is. Dolgozott a Pécsi Rádióban , ő készítette a Három megye krónikája (Somogy- Tolna- Baranya) című műsort, huszonöt esztendőn keresztül volt rovatvezetője a Baranyai Művelődés szaklapnak. Csodálatosan gazdag utat járt be a sokoldalúan képzett tudós, akit 1993-ban Szentlászlón, szeretett szülőfalujában helyeztek örök nyugalomba.

A község önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz az emlékmű megvalósítására. A pályázat 30% önerőt igényel, ezért kérjük az Önök segítségét, hogy akinek lehetősége van anyagilag támogatni az emlékpark megvalósítását, ezt

a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett – dr. Vargha Károly elkülönített bankszámlára

50800018-11074984

történő utalással megteheti.

...megosztás
nemzetiség: