Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Magyarország üdvözli az Európa Tanács határozott kiállását az európai nemzeti kisebbségek jogai mellett

Magyarország üdvözli az Európa Tanács által „a nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában” témában elfogadott dokumentumokat, melyek olyan elveket állítanak az európai jogvédelem figyelmének középpontjába, melyekért Magyarország Kormánya mindig is következetesen kiállt.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2014. április 8-i ülésén elfogadott 1985 (2014) számú határozat és az ahhoz kapcsolódó 2040 (2014) számú ajánlás alapjául a Kalmár Ferenc (FIDESZ-KDNP) országgyűlési képviselő által összeállított „A hagyományos nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában” című jelentés szolgált.

A Kalmár-jelentés nagy érdeme, hogy ráirányította az Európa Tanács figyelmét az évszázadok óta azonos területen élő, közös azonosságtudatot ápoló nemzeti kisebbségek helyzetére és jogaik tiszteletben tartásának fontosságára.

A határon túli magyar kisebbségek által megfogalmazott célkitűzések szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy az Európa Tanács kiáll az autonómiák mellett, amikor elismeri: a már több országban létező különleges státusú régiók stabilitást és jólétet eredményeztek az adott régiók és államok számára, valamint rámutat, hogy a területi önkormányzati megoldások hozzájárulhatnak a kollektív dimenzióval bíró kisebbségi jogok védelméhez és az asszimiláció megelőzéséhez. Hangsúlyozza továbbá, hogy a nemzeti kisebbségek védelme jótékony hatással van nemcsak e közösségekre, hanem stabilitást, gazdasági fejlődést és jólétet hoz mindenki számára.

Az Európa Tanács arra is felszólítja a tagállamokat, hogy területi, közigazgatási, intézményi rendszerük alakítása során legyenek tekintettel a történelmileg kialakult régiók hozzáadott értékére, továbbá tartózkodjanak a nemzeti kisebbségek asszimilációját, az adott régió etnikai struktúrájának megváltoztatását eredményező törvények és közigazgatási intézkedések meghozatalától.

Magyarország határozott egyetértéséről biztosítja az Európa Tanács következtetését, miszerint a nemzeti kisebbségek jogainak védelme elősegíti a stabilitást és a fenntartható európai jövő építését.

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Külügyminisztérium)

 

...megosztás
nemzetiség: