Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Brecht – Mesék a kapitalizmusról – A Malko Teatro előadása

„Bár Brecht idejében kínos volt gondolkodni…..de, most is az!” – hangzik el a felvetés cáfolata vagy éppen megerősítése képen az elfojtott érzelmi és gondolati kinyilatkoztatásoktól mentes, Bertolt Brecht munkássága köré épített Est kezdetén Simon Attila szájából. A Magyarországi Németek Házának látogatói ezúttal a Malko Teatro sokoldalú, minden esetben mély érzelmi töltetet és realista tudásanyagot ötvöző eszmei világával és stílusjegyeivel ismerkedhetnek meg, egy koránt sem rendhagyó előadás keretében. Az eredendően több művészeti ágat és irányvonalat egyszerre mozgósító színházi társulat ezúttal még szélesebb palettával érkezett a helyszínre, melyen a színház, a mozgásszínház, a költészet, az élőzenei kíséret és a dalbetétek mellett, most az éppen Bertolt Brecht által felépített epikus színház színei is fellelhetőek. Ilyenek például a nézőknek szegezett, konkrét, villámcsapásként ható kérdések vagy a beékelt rövid, komikus és egyben cinikus, mondhatni oktatófilmek, melyek elsősorban a kapitalizmus rendszerének tényeit és következményeit kóstolgatják egy rendkívül szókimondó, mégis a karikatúra eszközeivel inkább szórakoztató jelleget öltő módon. Ez a fajta interaktív, a nézőt a teljes játékidő alatt a realizmus talaján tartó előadásmód lehetővé teszi, hogy a Malko Teatro két előadóművésze, a szokottnál is teljesebben és szabadabban mutatkozhasson meg az általuk ismert és praktizált művészi területek többségében, melyek között a váltás, indokolást nem igénylő egyszerűséggel, a civil lét nézőtér és színpad határát elmosó, az epikus színház műfaját erősítő felhasználásával valósul meg. A művészek nyíltan és ellenvetést nem tűrve kommunikálnak önmagukkal, egymással és nem utolsó sorban a közönséggel. Az elhangzó felvetések és kérdések megoldás híján egyre sűrűbben, egyre nehezebbé teszik a terem levegőjét, tovább halmozva az értelmezendő, nyugodt és megfontolt újragondolást igénylő mondatfoszlányok mennyiségét a közönség tajgainak elméjében.

A nyitott, darab egységet bontó, illúziófosztó műfaji jelleg ellenére, a Hadzsikosztova Gabriellától megszokott, a múlt eredményeit látva mondhatni elvárt, mélyreható és felbolygató érzelmi töltet ezúttal sem marad el, melyhez partnere Simon Attila játéka tökéletesen illeszkedik. Hozzáad, elvesz, kritizál, politizál, versel, de legfőképpen zenél és dalol.

Lassacskán az ábrándozást kerülő szabályokat áthágva mégis megfeledkezem a modern előadótérről, és mintha egy a múltból visszamaradt kabaré műsor vendége lennék, tátott szájjal várom az újabb szórakoztató verses-komikus falatkákat.  Majd egyszeriben a tágas fények visszavonulót fújnak és egy egészen más, érzelmekre ható, drámai színházi hangulatban hallhatunk részleteket Brecht gondolataiból, ezúttal Tilo Werner (Krétakör volt tagja) hangján. Ezek a hirtelen hideg vizes zuhanyként megélt, a nézőt az álmodozásból és reményből a valóságba lerántó váltások ugyanazt a kettősséget erősítik, melyet az elhangzott idézetek és gondolatok rejtenek: „Az elhatározásom kellőképpen nagy volumenű, tehát megvalósíthatatlan.”

A kettősség a magyar-német kétnyelvűségben fokozódik tovább, így a közönség is megoszlik, ki a humort, ki a „mélységet” lesi, más a kivetítőt nézi, vagy a felharsanó dal szövegét hallgatja. Az arcokon zavarodottság, megnyílás vagy épp elutasítás tükröződik, de minden esetben megkérdőjelezhetetlen a látottak erősen felbolygató hatása.

A művésznő egy másik, korábbi előadásához, a Zebrához hasonlóan, itt is komoly kutatómunka és személyes tapasztalatra épülő élményfeldolgozás áll a C. Nagy István által koreografált mű eseményeinek hátterében. A német gyökereknek és számos németországi látogatásnak köszönhetően, többek között idézeteket hallhatunk a művésznő berlini látogatásai során tett saját kezű feljegyzéseiből, Bertol Brecht tolla nyomán.

Végszóként a YOUKALI TANGO című dalnak lehetünk fül- és szemtanúi, melyet Hadzsikosztova Gabriella eredeti nyelven énekel, annak ellenére, hogy mosolyra derítő elmondása szerint épp annyira tud franciául, mint amennyire zongorázni (melyből korábban szintén kapunk ízelítőt). Ez a dal magába foglalja mindazt az emberi keserűséget és felszabadulásra váró felgyülemlett belső feszültséget, melyet, mintha sok-sok évtizeden át raktározott volna az emberiség, hogy most egyetlen személyt bízzon meg annak szabadjára engedésével, Hadzsikosztova Gabriella hangján át.  Ha nem láttam volna korábban más szerepek és dalok megformálásában, váltig állítanám, hogy a dal témáját adó „Yukali” – a vágyaink földje, csakis azon az egy estén lehetett képes ezen más dimenziókba ívelő művészi állapotnak az elérésére, amellyel kétségkívül megnyitotta kapuit az ott ülők számára.

Mirojuba Petrova

Brecht – Mesék a kapitalizmusról

Szereplők: Hadzsikosztova Gabriella, Simon Attila, Tilo Werner (hangja)
Rendező: C. Nagy István

12.12.2013. 18:00, Magyarországi Németek Háza

...megosztás
nemzetiség: