Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Berényiné Lami Mónika üvegfestmény kiállítása

A kiállítást megnyitja: Dr. Gyivicsán Anna egyetemi tanár.
Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár – Átrium

A kiállítás megtekinthető 2014. január 31-ig a könyvtár nyitva tartási idejében.

Berényiné Lami Mónika üvegfestő művészről:

1949. május 3-án születtem Püspökhatvanban. Egyszerű, de szeretetteljes falusi környezetben nőttem fel. Gyerekkoromtól nagy hatással volt rám édesapám életfelfogása, céltudatossága, lelkesedése és elkötelezettsége a népi (szlovák nemzetiségi) kultúra iránt.

A nevelést választottam élethivatásomnak, óvónő lettem. Gyermekkorom óta szerettem rajzolni, festeni, de sokáig ezt csak óvónői munkámban kamatoztattam.

Húszévnyi helyben dolgozás után, új városi (Vác) óvodába kerültem. Megvalósítható ötletek után kutatva itt találkoztam a tűzzománc készítéssel és az üvegfestéssel. Kezdetben vallási, csillagászati, ezoterikus, és társadalmi témájú képeket, festettem. Édesapám (2005-ben) megkért, hogy készülő könyvéhez (Olvasás holdfénynél) készítsek grafikai illusztrációkat. Ezeket a grafikákat megpróbáltam később üveglap alá helyezni és színessé varázsolni. Kezdetben a könyvhöz kapcsolódóan, később személyes élmények és elbeszélések alapján kezdtem festeni falusi életképeket, paraszti munkákat, népszokásokat, gyermeki tevékenységeket. Ha a megálmodott kép olyan messzire nyúlt vissza az időben, amire csak nagyon idős emberek emlékeztek, idős rokonokat-ismerősöket kerestem fel és kikérdeztem őket a régi szokásokról, a ruházatról, használati eszközökről stb. Szerencsés egybeesés volt, hogy készülő könyveimhez (Felső- Galga menti szlovák települések hímző és díszítő művészete, A Felső- Galga menti szlovák települések népviselete) 2006-tól gyűjtéseket végeztem, így a kutatott falvak adatközlőitől további témák megfestéséhez is kaptam ötleteket.
A kiállítást Dr. Gyivicsán Anna, a nyelvtudomány habilitált doktora, a néprajztudomány kandidátusa nyitja meg. Sokoldalú életművének fontos része a kisebbségkutatás, ezen belül a magyarországi szlovákok kultúrája, valamint az interetnikus kapcsolatok tárgyköre.
Berényiné Lami Mónika üvegfestményekkel gazdagon illusztrált, “A felsőgalgamenti parasztság élete képekben, írásokban” című, kétnyelvű (magyar-szlovák) könyvének lektoraként, a szerző festményeit, rajzait – a paraszt-festők színvonalas hagyomány követésének nevezi.

Forrás >>>

...megosztás
nemzetiség: