Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A gyermekek egészséges környezethez való joga

 Projektzáró konferencia az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

(2013. június 27. 9.00 órától)

Az alapvető jogok biztosa a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesével közös projektben vizsgálta, miként érvényesül a gyermekek egészséges környezethez való joga.

A gyermeki jogok ombudsmani védelmét kiemelten is ellátó ombudsman  projektjében

– áttekintette a környezettudatos nevelés, a „zöld programok” meghonosítását az óvodai és iskolai pedagógiai programokban, az élelmiszer-biztonság, a gyógytestnevelés, a speciális ellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmények helyzetét

-felmérte, hogy a súlyos szegénységben élő és a hátrányos helyzetű gyermekek miként juthatnak hozzá az egészséges környezet alapfeltételeihez. Számukra nem, illetve nem csak a „magasabb szintű” környezeti kockázati tényezők (levegőtisztaság, vegyszermentes környezet, bioélelmiszerek) hiánya jelentik az elsődleges veszélyt, hanem gyakran a minimális környezeti feltételek – így a megfelelő étkezési, lakhatási és higiénés lehetőségek – kényszerű nélkülözése.

Annak ellenére, hogy a társadalmi juttatások szegénységcsökkentő hatását tekintve uniós összehasonlításban Magyarország kedvező pozícióban van, az európai átlaghoz képest még így is magas a szegénységi küszöb alatt élő gyermekek aránya: minden tizedik gyermek számít veszélyeztetettnek. Jelentős részüknél problémát jelent a megfelelő mennyiségű, illetve minőségű élelmiszerek folyamatos előteremtése, és még mindig előfordul, hogy a szülők infrastrukturális vagy anyagi okokból az egészséges ivóvizet sem tudják biztosítani. A szegregált településrészeken élő gyermekek esetén még súlyosabban sérül a lakhatáshoz és egészséges környezethez való jog, hiszen a rossz műszaki állapotú, gyakran víz- és csatornaszolgáltatást nélkülöző lakások nagy egészségügyi kockázatokat jelentenek.

Gyermekek_es_egeszseges_kornyezet_joga

...megosztás
nemzetiség: