Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Tehetségfejlesztő füzetek a Napvilág kiadótól

Új, hiánypótló segítséget kapnak a gyermekeik képességeit fejleszteni igyekvő szülők. A tehetséggondozó szakpedagógusok és pszichológusok által összeállított kiadványsorozat a gyermeki érdeklődésre és tudásvágyra építve, játékos formában segít beazonosítani és fejleszteni az óvodás és kisiskolás gyerekek többletképességeit. 

A Napvilág Kiadó Kft. gondozásában megjelent, az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület szakemberei által szerkesztett kiadványsorozat egyformán szól a gyermekük képességfejlesztését fontosnak tartó szülőknek, a diákjai tehetségét gondozni kívánó tanároknak és a tudásukat bővíteni vágyó 6-9 éves gyerekeknek.

A sorozat elsődleges célja, hogy a szülők játéktárát gazdagítsa és tegye tudatosabbá, de 6-9 éves gyerekekkel foglalkozó pedagógusok is eredményesen használhatják óvodában, iskolában: tanórákon, gazdagító tehetséggondozó programokon, szabadidős foglalkozások ideje alatt. A játékok minden egyes kiadványban fokozatosan nehezednek, így kéztetve mind jobb teljesítményre a gyerekek gondolkodását.

A tehetséggondozás tudományos alapjaira épülő és azokat hasznosító füzetek részben Howard Gardner többszörös intelligencia-modelljét, részben az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület által kidolgozott speciális képességfejlesztő foglalkozások metodikáját követik. Szűcs Imre, az egyesület elnöke és a sorozat szerkesztője elmondta: a módszer a játékos feladathelyzetekre épül, és lényege, hogy belső motivációra épít: minden egyes feladat megmozgatja a gyerekek kreativitását, felkelti a kíváncsiságukat, beindítja a fantáziájukat. Ezáltal fejlődik és rugalmasabbá válik a gondolkodásuk, de ami ennél is fontosabb: megismerkednek nemcsak az adott témával, de a kísérletezés és a gondolatokkal játszás örömével is. A szerkesztők egyébként a játéktárat ötlettárnak is szánják: biztatják mind a szülőket, mind a pedagógusokat, hogy gyermekeik reakcióit és motivációit látva saját ötleteikkel továbbfejlesszék, újabb elemekkel bővítsék a játékokat, további variációkat találjanak ki hozzájuk.

A tíz füzetből álló sorozat első kötete a Nyelv és kommunikáció témakörét járja körbe. Az egyes feladatok segítik a differenciálást, céljuk a szókincs, a rugalmas gondolkodás, a kifejezőkészség gazdagítása, a verbális emlékezet, a figyelem, a nyelvi kreativitás fejlesztése. A feladatok révén felszínre kerülhet a gyermekben lappangó verbális többletképesség; játék közben kiderül, hogy az adott aktivitásokban kik a legmotiváltabbak és legügyesebbek. Minden játékleírást értékelés követ: itt tájékozódhatunk, hogy az adott aktivitásban mely részképességeiket használják a gyerekek, milyen képességeket fejleszt az adott játék, aktivitás.

A következő kiadvány a gyerekek logikai-matematikai képességeit tornáztatja meg kreatív feladatokkal. Ezek egyaránt segítenek fejleszteni a matematikai, téribeli és vizuális, valamint a nyelvi-fogalmi gondolkodást. Mindezek mellett a gyakorlatok során fejlődik a gyerekek megfigyelő- és koncentrációs készsége, absztrakciós képessége, képzelőereje, illetve nyitottabbá válnak a különböző típusú probléma- és feladathelyzetekre.

A sorozat idén megjelentetni kívánt további kötetei az iskolaérettség felmérését segítik és a természettudományos ismereteket bővítik. A jövő évre tervezett füzetek többek között a kreatív gondolkodást és a mozgás fejlesztését segítik, de lesznek kötetek, melyek a társadalomtudomány témakörét járják körbe játékos formában, sőt olyan is, amely programozásról és az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséről szól. A füzetek a hagyományos könyvesbolti hálózatokon kívül elérhetőek lesznek iskolákban, óvodákban, a szakterület könyvesboltjaiban, speciális pedagógiai intézményekben és tehetségpontokban is.

További információ a Képességtár köteteiről a Napvilág Kiadónál: 1054 Budapest, Alkotmány u. 2., Tel.: (061) 311 4866, 301 0577 e-mail: kiado@napvilagkiado.hu www.napvilagkiado.eu

...megosztás
nemzetiség: