Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Nemzetiségi Nap és emlékezés Németbányán

Németbánya alapítása 1753-ra tehető, amikor is egy német üvegfúvó mester Kostaiger Mihály  a városlődi és csehbányai üveghuták után Németbányán is hutát alapított. Táblaüvegeket, orvosságos üvegcséket, pálinkás üvegeket gyártottak. Az első munkások német telepesek voltak,  akik néhány évi adómentesség reményében költöztek ide Bajorországból, Schwarzwaldból, és Tirol környékéről is.

Több generáció békésen illeszkedett az új hazába, de 1912-ben megindult egy elvándorlás a munkanélküliség miatt. 40 család  vándorolt ki Amerikába munkát keresni, de hazájukat nem véglegesen akarták elhagyni. Mégis ez lett belőle. Csak nagyon kevesen tértek vissza a szülőfalujukba. A kint maradtak egy emlékkeresztet állíttattak, nevük kőbe vésve az emlékművön.

1948 januárjában újabb döbbenetes politikai döntés áldozatává vált a kis falu 52 családja. A Benes dekrétum következtében,  az 1941-es népszámláláskor magukat németnek vallókat elszakítottak családjuktól, szülőföldjüktől és visszatelepítették őket az egykori anyaországba.  Az akkor 400 lelket számláló kis falu lakóinak száma 200-ra csökkent. A kitelepítettek  mára ugyan megbékéltek sorsukkal, de szülőföldjüket soha nem tudják elfelejteni.

A megbékélés, a megbocsájtás vezérelte Maria Todte asszonyt 1986-ban vissza szülőfalujába  – Wenzel Mária a kitelepítéskor 14 éves volt.  Elhatározta, hogy egy megbékélési kápolnát emeltet az elhurcoltak emlékére. Alapítványt hozott létre, és a befolyó összegekből a helybeliek adományaiból és több milliós saját tőkéből 1998 – ban felavatták és beszentelték a kápolnát.

Május 12-én a nemzetiségi napon megemlékeztek a kitelepítés 65. évfordulójáról is.  Tál Zoltán Németbánya egykori plébánosa  felszentelte

a köznyelv által amerikás keresztnek nevezett emlékművet, melyet Mária Todte asszony kezdeményezésére a Kápolna alapítvány restauráltatott közel 1 millió Ft-ért.

Az ünnepen Mága Zoltán Kossuth díjas hegedűművész adott koncertet Todte Mária kedvéért, akinek brühli éttermében húsz évvel ezelőtt még szinte névtelen hegedűsként kezdte pályáját, és sok segítséget és szeretetet kapott tőle.

Kiss Éva

Kiss Albert felvételei

...megosztás
nemzetiség: