Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Szerb nyelv Magyarországon: a linguisztikai kutatások helyzete és távlatai

A Budapesti Szerb Intézet nemzetközi konferenciát tart 2012. december 14-15-én a Szerb Országos Önkormányzat Könyvtártermében (Budapest, V., Falk Miksa u. 3)  „Szerb nyelv Magyarországon: a linguisztikai kutatások helyzete és távlatai”  címmel. A tanácskozás szervezői  a Szerb Intézet, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Nyelvtudományi Intézetének és a Főváros Szerb Önkormányzat támogatásával.

СРПСКИ ЈЕЗИК У МАЂАРСКОЈ:
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИНГВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА
међународно научно саветовање
Будимпешта – Библиотека ССМ и ССБ, 14-15. децембар 2012.
Српски институт – Будимпешта 
у сарадњи са
Институтом за српски језик САНУ
Српском самоуправом у Будимпешти
ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА
14. децембар 2012. (петак) 
9:30 – 10:00 – Долазак и регистрација учесника
10:00 – 10:30 – Отварање саветовања, поздравне речи
Реч организатора
Реч представника Владе Мађарске, Антона Паулика
Реч представника Амбасаде Републике Србије у Будимпешти
Реч представника ССМ
10:30-10:45 – Кратка пауза
10:45 – 12:30 Прва сесија
Председава: Др Радомир Ластић, члан Научног савета Српског института
Др Софија Милорадовић (Институт за српски језик САНУ, Београд):
Српски језик у Мађарској – стање и перспектива дијалектолошких истраживања

Др Владан Јовановић (Институт за српски језик САНУ, Београд):
О језику епитафа са српског Саборног гробља у Сентандреји

Др Јованка Радић (Институт за српски језик САНУ, Београд):
Стање и перспективе ономастичких истраживања код Срба у Мађарској

Др Исидора Бјелаковић (Филозофски факултет у Новом Саду) – Др Александар Милановић (Филолошки факултет Универзитета у Београду):
Основни правци досадашњих истраживања језика Срба у Угарској (XVIII и XIX век)

Филип Васершејд / Philipp Wasserscheidt (Хумболтов универзитет, Берлин):
Језик без правила: конструкциона граматика и билингвизам

Дискусија
12:30 – 12:45 Кафе-пауза / Кратак предах

12:45 – 14:30 Друга сесија
Председава: Др Софија Милорадовић
др Биљана Сикимић (Балканолошки институт САНУ, Београд):
Теренска истраживања код Срба у Мађарској: могућности примене етнолингвистичке и антрополошко-лингвистичке анализе

Др Марија Илић (Балканолошки институт САНУ, Београд):
Социолингвистичка истраживања српских варијетета у Мађарској: резултати и перспективе

Др Младена Прелић (Етнографски институт САНУ, Београд) – Др Мирјана Павловић (Етнографски институт САНУ, Београд):
Проучавање језика и говора из угла етнологије: истраживања у српским заједницама у Румунији и Мађарској

Др Мирослава Лукић-Крстановић (Етнографски иснтитут САНУ, Београд):
Језик као трансмитер културе и културног памћења (на примеру животних прича Срба у Батањи)

Дискусија

14:30 – 15:15 – Закуска / Бифе-ручак

15:00 – 16:15 Трећа сесија

Председава:

Др Марија Жилак / Dr. habil. Zsilák Mária (Катедрa за словенску филологију Филозофског факултетаУниверзитета Лорант Етвеш, Будимпешта):
Situácia slovenských dialektov v Mad’arsku (Стање словачких дијалеката у Мађарској, на словачком) – термин овог реферата ће се мењати

Др Миља Радан / Dr. Mihai Radan (Западни универзитет, Темишвар):
Досадашња истраживања говора и традиција Срба у Румунији и правци будућих истраживања

др Ана Борбељ / Dr. Borbély Anna (Институт за лингвистику Мађарске академије наука, Будимпешта):
Linguistic Studies ont he historical Romanian community in Hungary (Лингвистичка истраживања румунске историјске заједнице у Мађарској, на енглеском)

Дискусија

16:15 – 16:30 Кафе-пауза / Кратак предах

16:30 – 17:30 Четврта сесија

Председава: др Биљана Сикимић

Др Чила Барта / Dr. Bartha Csilla (Институт за лингвистику МАН, Центар за мултилингвизам, Будимпешта): Мањински језици и језичке политике у Европи (на енглеском)

Пера Ластић (Српски институт, Будимпешта):
Статус српског језика у Мађарској

Дискусија и закључивање првог дана саветовања
15. децембар 2012. (субота)

10:00 – 11:30 Округли сто
Српски језик у Мађарској – перспективе лингвистичких и филолошких истраживања и учења/наставе српског језика

Разговор воде: Пера Ластић и др Софија Милорадовић

11:30 – 11:45 Кафе-пауза / Кратак предах

11:45 – 12:00 Закључивање саветовања

12:00 – 12:45 Закуска / Бифе-ручак

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМИ

13. децембар 2012. (четвртак)

Српски културни клуб у Будимпешти, 18:30

Вече посвећено српском књижевнику, преводиоцу и лингвисти др Предрагу Степановићу, поводом 70 година од његовог рођења
Пројекција филма „Преполовљени“ према истоименом роману Предрага Степановића
Отварање фото-документационе изложбе о раду Предрага Степановића
Организатори: Српска самоуправа у Будимпешти, Српски културни клуб у Будимпешти, Српски институт

15. децембар 2012. (субота)

14:00 – 18:00 Семинар „Теренски рад у етнологији“
Семинар држе научни сарадници Етнографског института САНУ: др Младена Прелић, др Мирјана Павловић и др Мирослава Лукић-Крстановић

Мање промене програма су могуће.

Адреса: Будимпешта V кварт, ул. Микше Фалка бр. 3. II спрат.

Остварење скупа је помогло Министарство за људске ресурсе Мађарске.

...megosztás
nemzetiség: