Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Felavatták a dél-baranyai aprófalvas térség új közösségi és szociális épületét

Sikeresen zárul a vajszlói helyszínen is a 410 milliós Bizalom és Munka program

Balog Zoltán miniszter kedden átadta a felújított vajszlói művelődési házat. A Baranya megyei beruházás a tavaly elindított, nyolc helyszínen megvalósuló hazai finanszírozású, mintegy 410 millió forintos összköltségvetésű program egyik eleme volt. A Bizalom és Munka címet viselő projekt a mélyszegénységben élő családok számára biztosít kitörési lehetőséget komplex program keretében. Az átadó ünnepségen részt vett és köszöntő beszédet mondott Köpeczi-Bócz Tamás, a projekt megvalósításáért felelős Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) főigazgatója is.

A mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű családok felzárkózását elősegítő Bizalom és Munka mintaprogramot Balog Zoltán irányításával az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága dolgozta ki 2011-ben, amelyet helyi szinten szakmai intézete, a TKKI valósított meg.
A modellprogram része az integrációt teljesen új alapokra helyező, tavaly év végen elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiának. A komplex programban a részt vevők lakhatási és lakókörnyezeti körülményei javultak, de egyéni képességeik fejlesztésére is lehetőséget kaptak, valamint szakmai képzésben is részesültek, amely keretein belül a gyakorlati képzés során például szerepet vállaltak maguk is a környezetük megújításában.

A Bizalom és Munka az első, olyan hazai finanszírozású modellprogram, amely innovatív és komplex szemléletével mintaként szolgál az ország több településén európai uniós forrásokból megvalósítandó komplex telepprogram számára. A programban nagyon fontos szerepe volt a képzéseknek és a közösségfejlesztésnek, valamint az épületek helyreállítását, felújítását célzó infrastrukturális elemek együttes alkalmazásának. A komplex program attól válik egyedülállóvá és hosszú távon fenntarthatóvá, hogy a bevontak olyan alapkészségekhez kapcsolódó ismereteket kaptak, amelyekkel a jövőben könnyebben érvényesülhetnek, így hosszú távon ez jelent segítséget a szegregált településeken mélyszegénységben élők számára.

A projekt féléves időtartamának rövid országos mérlege: a helyiek által felújított 119 ház és közösségi programokat biztosító 26 létesítmény, valamint 600 képzésekben részt vevő és 360 tanúsítványt szerző dolgozó.

A példaértékűen széles együttműködéssel – a TKKI, a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és vállalkozások részvételével – megvalósuló fél éves program Ózdon a Velence- és Hétes-telepen, Tiszaroffon, Szolnokon a Motor utcában, Baranya megyében Komlón és Vajszlón, Nyíregyházán pedig a Huszár- és a Keleti lakótelepen jött létre.

A felújított művelődési ház Vajszlón és a kistérség településeiről könnyen megközelíthető, így fontos, központi szerepet tölt be a jövőben a település, és a környező falvak életében. Az épület az itt élők közösségi tere lesz, valamint olyan térségi centrum intézményként funkcionál tovább, ahol a Vajszló környéki részben vagy teljesen szegregálódott falvak lakossága számára különböző képzések, közösségi, és kulturális események valósulhatnak meg. A művelődési ház a jövőben a kistérségben megvalósuló társadalmi felzárkózást elősegítő programok központja is lesz egyben.

Vajszlóról és a környező aprófalvakból, Piskóról, Baranyahídvégről és Lúzsokról az elmúlt fél évben a Bizalom és munka programban 228 főt vontak be munkaerőpiaci programokba valamint különböző képzési és szociális projektekbe, aminek következtében javult a résztvevők öngondoskodási képessége is. Az egyéni képességek fejlesztése és a foglalkoztatási esélyek növelése érdekében 96-an négy képzés közül választhattak, amelyek mindegyikében 24-24 fő sajátíthatta el a „Kisgépkezelő”; az „Épület és település karbantartó”; az „Alapvető kompetenciák a háztartásban”; valamint a „Kerti munkás” ismeretanyagot. A program során az életminőség javítása érdekében szerveztek egészségügyi szűrőnapot a Pécsi Tudományegyetem mobil szűrőállomásának kitelepülésével; valamint 72 fő bevonásával képességmérésre is sor került, amellyel a bevont hátrányos helyzetű felnőttek készségeit vizsgálták abból a szempontból, hogy mely képzések illeszkednek speciálisan igényeikhez.

...megosztás
nemzetiség: