Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A szlovén állam ünnepe

A Székesfehérvári Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 2012.június 23-án a Jancsár Hotelbe megemlékezésre invitálta azokat a Székesfehérváron élő nemzetiségieket és a város minden polgárát, a szlovén államiság ünnepén megemlékezésére.

A nagyszámú közönség mellett jelen volt Vargha Tamás Székesfehérvár Országgyűlési képviselője, a Külügyi Bizottság tagja is. Ünnepi köszöntőjében üdvözölte a székesfehérvári szlovén nemzetiségiek kezdeményezését, akik rendszeresen megemlékeznek 1991.június 25. napjára, a Szlovén Államiság ünnepéről, felelevenítve az ezt megelőző történelmi eseményeket is.
Ez alkalommal részt vett a megemlékezésen a szlovéniai Lendva város Könyvtárának történész-előadó munkatársa Gerebic Gordan és az ugyanennek a könyvtárnak dolgozója Bobovec Petra is, aki a magyar nemzetiségi programnak ottani felelőse.
Gerebic Gordan vetített-képes előadásában részletesen – kiváló magyarsággal – bemutatta szinte az őskortól napjainkig mindazokat a szlovéniai társadalmi, politikai eseményeket, amelyek meghatározói voltak XX. századi Szlovéniának. Gerebic lenyűgözően érzékeltette előadásában azt a 10 napos „furcsa háborút”, ami az országban zajlott le. Ennek a háborúnak egyik közvetlen előzménye volt a Jugoszláviától történő elszakadás.

Szlovénia ma 20.273 négyzetkilométeres területével Európa legkisebb országai közé tartozik. Az elmúlt két évtized azonban többszörösen is igazolta a délszláv államból való kiválás és a szuverén államiság igényének szükségességét. A Szlovén Állam kormányoktól és pártpolitikától függetlenül – az elmúlt két évtizedben – a határon túli szlovén közösségek helyzetének javítására, a megmaradásuk zálogát jelentő anyanyelv-használati jogok következetes betartására is nagy hangsúlyt fektet. Az utóbbi időszakban a nemzeti közösségek közötti jobb együttműködést, a híd-szerep és egymás érdekeinek hathatósabb védelme érdekében, új együttműködési megállapodások deklarálásával a szlovén – magyar barátság eszméjének, a jószomszédi viszonynak elmélyítésére törekszik!

Grabecz István elnök
Székesfehérvári Szlovén Önkormányzat

...megosztás
nemzetiség: