Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének 2010-es Évkönyve.

Argumentum Kiadó, Budapest, 2011 – Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Szerk. Bárdi Nándor, Tóth Ágnes, Argumentum, Budapest, 2011, 381 p. [Tér és terep. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének Évkönyve 8.]

A könyv a kiadvány címével azonos, 2010. májusi konferencia tanulmányait és négy kifejezetten az intézet cigány-kutatásait reprezentáló publikációt tartalmaz. A 18 szociológus, történész, antropológus, politológus, hebraista szerző 16 tanulmányban nem a fogalmak egységesítésére törekedett, hanem egy-egy konkrét jelenséget vizsgálnak annak kiderítése érdekében, hogy az integráció, asszimiláció, szegregáció mit jelenthet az egyes csoportok, országok, időszakok esetében és miként lehet ezt a viszonyt egy-egy csomópontban megragadni, mérhetővé tenni, működését értelmezni. A négy részre tagolt kötet első része az elméleti fogalomtisztázásra törekszik. Balázs Zoltán, Biczó Gábor és Kiss Tamás az integráció és az asszimiláció jelenségét elemzik, míg Ladányi János a szegregációt állította a középpontba. A következő blokkban a cigányság (Feischmidt Margit, Vidra Zsuzsa, Bartl Ágnes) és a zsidóság (Papp Richárd, Komoróczy Szonja) körében végzett kvalitatív és történeti vizsgálatokat olvashatunk az integráció, disszimiláció és a közösségképződés tárgykörében. A harmadik, Felülnézetben címet viselő fejezet négy tanulmánya (Tóth Ágnes, Vékás János, Eszenyi Orsolya, Papp Z. Attila, Lajtai Mátyás) olyan statisztikai elemzéseket hoz, amelyek a cigányság társadalmi integrációjának mérhetőségét és összehasonlíthatóságát teszi lehetővé. A kötet záró tanulmány-blokkja a nemzeti kisebbségek többségi államon belüli társadalmi illetve etnopolitikai integrációjával foglalkozik (Bárdi Nándor, Szarka László, Eiler Ferenc, Fedinec Csilla).

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete

1014 Budapest, Országház u. 30.
Telefon: +36 1 224 6790;
Fax: +36 1 224 6793
1250 Budapest, Pf. 33.
E-mail: titkarsag@mtaki.hu

...megosztás
nemzetiség: